Zorginstellingen

Zorginstellingen die prenatale screening uitvoeren zijn wettelijk verplicht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beoordeelt aan de hand  van de aanvraag of de zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.