Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Hoofddoel van het SEO is onderzoek naar de aanwezigheid van neuralebuisdefecten (spina bifida en anencephalie). Dit onderzoek kan worden gedaan tussen week 18+0 en week 22+0 van de zwangerschap, het -treven is dat het SEO uiterlijk vóór week 21+0 is afgerond. Bij dit echoscopisch onderzoek worden tevens de structuur en ontwikkeling van de organen en andere lichamelijke afwijkingen van het kind beoordeeld.

Ook wordt gekeken of de grootte van het kind past bij de zwangerschapsduur en of er voldoende vruchtwater is. De uitvoering van het SEO dient plaats te vinden conform kwaliteitseisen voor het SEO, kwaliteitseisen SEO-echoscopist en het NVOG modelprotocol SEO. Op de website van het RIVM leest u meer over het SEO.