Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Download hier het reglement. 

Wilt u contact met de raad van toezicht, mail dan naar:  rvt@spsrm.nl
De mail komt binnen op het secretariaat en wordt direct doorgestuurd naar de voorzitter Raad van Toezicht.

Mw. mr. C.A. (Charlotte) Grezel, voorzitter

Mw. dr. M.A.J. (Melanie) Engels, lid

Mw. dr. T.E. (Titia) Cohen, lid