Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Peridos bevat ook zorginhoudelijke gegevens over de prenatale screening. De SPSRM gebruikt deze informatie om de kwaliteit van de prenatale screening te borgen en te monitoren.

Aanleveren gegevens

De SPSRM verzoekt de zorginstellingsbeheerders van alle counselingspraktijken en echocentra om ieder kwartaal de screeningsgegevens op te laden in Peridos.

Wat is een contract?

Dit is de overeenkomst die tussen een zorginstelling en een regionaal centrum afgesloten wordt. Hierin wordt vastgelegd dat een bepaald onderdeel van de prenatale screening (counseling / NT / SEO) binnen de zorginstelling uitgevoerd mag worden. Voordat een contract wordt afgesloten zal door het Regionaal Centrum gekeken worden of aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Wat is een kwaliteitsovereenkomst?

Dit is de overeenkomst die tussen een zorgverlener en een regionaal centrum wordt afgesloten. Hierin wordt vastgelegd welk onderdeel van de screening de zorgverlener mag uitvoeren. De zorgverlener wordt niet opgenomen in het contract van de zorginstelling met het regionaal centrum, maar heeft een eigen overeenkomst.
Er zijn drie soorten kwaliteitsovereenkomsten: voor het verrichten van counselingen, voor verrichten van NT’s (nekplooimeting) en voor het verrichten van SEO’s.

Voordat een overeenkomst wordt afgesloten met de zorgverlener zal door het Regionaal Centrum gekeken worden of aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.