Peridos

Peridos ( Perinatologisch Dossier) is de landelijke digitale database waarin gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra en de klinische gegevens van zwangeren die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening.

Meer informatie over deze landelijke database, handleidingen, instructies aangaande de NIPT-workflow en FAQ vindt u op de website van Peridos.

Mutaties

Voor het doorvoeren van wijzigingen in personele bezetting, kunt u contact met ons opnemen via info@spsrm.nl of 071 200 1220.

Aantal verrichtingen

 Zorgverleners kunnen in Peridos een rapportage opvragen van het aantal verrichtingen, mits er door de zorginstellingsbeheerder een upload is gedaan. Als de aantallen in deze rapportage naar uw idee niet kloppen dan kunt zich wenden tot de zorginstellingsbeheerder van de praktijk. De handleiding voor het opvragen van uw aantallen kunt u raadplegen op de website van Peridos of via deze link.

Helpdesk Peridos

De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken via helpdesk@peridos.nl. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Indien u persoonsgegevens of andere gevoelige informatie meestuurt, maak dan gebruik van het webformulier. Daarmee komen de gegevens volledig beveiligd in het helpdesksysteem.
naar het Webformulier Helpdesk

U kunt de Helpdesk Peridos contacten voor vragen over:
   –  correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum zwangere
   –  notificatie e-mails (bijv. over frequentie en moment)
   –  niet gelukte cliënt selectie
   –  de uitslagbrieven
   –  technische problemen (bijv. over opslaan en printen)