Peridos

Registratie en levering van gegevens

Het Ministerie heeft aan het RIVM-CvB de opdracht gegeven om op landelijk niveau de kwaliteitsborging van de prenatale screening aan te sturen en te begeleiden.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek faciliteert de ontwikkeling van een landelijk database waarmee de benodigde gegevens kunnen worden vastgelegd. Deze database wordt Peridos genoemd. In dit systeem worden zowel zorginhoudelijke gegevens die voor het screeningsprogramma zijn vastgesteld als ook de contracten voor het screeningsprogramma geregistreerd.

Aanleveren gegevens

Het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland verzoekt alle counselingspraktijken en echocentra om ieder kwartaal de screeningsgegevens op te laden in Peridos.


Meer informatie over Peridos


Bent u zorgverlener en wilt u een kwaliteitsovereenkomst afsluiten voor de uitvoering van counseling, NT en/of SEO? Dan kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.