Peridos

Peridos ( Perinatologisch Dossier) is de landelijke digitale database waarin gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra en de klinische gegevens van zwangeren die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening.

Aanleveren gegevens per kwartaal

De SPSRM verzoekt de zorginstellingsbeheerders van alle counselingspraktijken en echocentra om ieder kwartaal de screeningsgegevens op te laden in Peridos. Het frequent en tijdig opladen van gegevens in Peridos geeft een actueel overzicht over het aantal verrichtingen dat is uitgevoerd. Dit is van belang bij de toetsing van de normaantallen.

Aantal verrichtingen

U kunt bij de zorginstellingsbeheerder van de praktijk waar u werkzaam bent informeren of en wanneer uw gegevens zijn aangeleverd. Zorgverleners kunnen in Peridos ook zelf een rapportage opvragen van het aantal verrichtingen, mits er door de zorginstellingsbeheerder een upload is gedaan. Als de aantallen in deze rapportage naar uw idee niet kloppen dan kunt zich wenden tot de zorginstellingsbeheerder van de praktijk. De handleiding voor het opvragen van uw aantallen kunt u raadplegen op de website van Peridos of via deze link

Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos, inloggen of het doorvoeren van wijzigingen, kunt u contact met ons opnemen via info@spsrm.nl of 071 200 1220.

Helpdesk Peridos

De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken via helpdesk@peridos.nl. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

U kunt de Helpdesk Peridos contacten voor vragen over:
   –  correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum zwangere
   –  notificatie e-mails (bijv. over frequentie en moment)
   –  niet gelukte cliënt selectie
   –  de uitslagbrieven
   –  technische problemen (bijv. over opslaan en printen)
Indien u persoonsgegevens of andere gevoelige informatie meestuurt, maak dan gebruik van het webformulier. Daarmee komen de gegevens volledig beveiligd in het helpdesksysteem.
naar het Webformulier Helpdesk