Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona 11 mei 2020

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona
Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei jl. hebben de beroepsgroepen KNOV, BEN  en NVOG gekeken naar mogelijke verruimingen binnen de eerder genomen maatregelen op gebied van de prenatale zorg ten tijde van de coronacrisis.

Deze verruimingen hebben invloed op de uitvoering van de prenatale screening. Met dit bericht informeert het RIVM en de regionale centra alle contractanten hierover. Wij adviseren echocentra de echoscopisten te betrekken bij het veilig inrichten van de verruimde maatregelen.

Partner mee
Zwangeren kunnen vanaf vandaag 11 mei hun partner weer meenemen naar het SEO en de combinatietest. De partner mag bij de echo aanwezig zijn áls:

  • De praktijk extra bezoek aankan. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn in de echokamer en de wachtruimte om de 1,5 meterregel te hanteren.
  • Echocentra maken zelf de afweging of het veilig en haalbaar is om de partner weer toe te laten. Overleg waar nodig met lokale samenwerkingspartners en VSV’s.
  • De partner geen koorts en/of verkoudheidsklachten heeft.
  • De partner en echoscopist minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar.

 

Triage één dag voor het SEO

Triage is en blijft belangrijk. Dit houdt in dat u de zwangere één dag van te voren belt en controleert of zij en haar partner hoest en/of neusverkouden is en/of koorts heeft. Vraag ook of haar gezinsleden klachten hebben. Zie voor meer informatie en richtlijnen https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus

  • De zwangere moet 24 uur klachtenvrij zijn van hoesten, neusverkouden, keelpijn, koorts. Pas na deze 24 uur mag een SEO (zonder persoonsbeschermende middelen) uitgevoerd worden. Dit geldt ook bij een bewezen coronabesmetting.
  • De partner mag vanaf 11 mei aanwezig zijn bij het SEO, als de partner geen koorts en/of verkoudheidsklachten heeft.

De totale berichtgeving over deze verruimingen is te vinden op:

24 uur klachtenvrij
Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM nog een andere wijzing doorgevoerd. De zwangere mag bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. na 24 uur klachtenvrij weer naar het SEO. Dit was voorheen 48 uur.

 

Geplubliceerd op 11 mei 2020