Oproep counselors meedenken scholing

In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, regionale centra en beroepsverenigingen.  Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors kunt laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp!

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep of tijdens een telefonisch interview. Meldt u zich dan  aan via bureau@oabdekkers.nl of bel 040-2903337 voor een afspraak.

 

 

Geplubliceerd op 15 december 2020