Nieuwsbrief Oktober 2018

REGIONAAL

 1. Audit echocentra en beeldbeoordeling NT- en SEO-echoscopisten
 2. Regionaal plan NT-metingen na 01-09-2018
 3. Regiobijeenkomst SPSRM 01-10-2018
 4. Wetenschappelijke publicatie screeningsresultaten eigen regio

LANDELIJK

 1. Eisen bijscholing prenatale screening aangepast
 2. Kwaliteitseisen counselors
 3. Vaardigheidstraining counseling 2017-2018 (niet verplicht voor recent afgestudeerden)
 4. Counselingsvaardigheden prenatale screening en toetsen
 5. Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht
 6. Website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
 7. Gewijzigde kwaliteitseisen NT-echoscopist

NIPT

 1. Beleid na eerste keer mislukte NIPT

 

REGIONAAL

 1. Audit echocentra en beeldbeoordeling

De SPRM is gestart met een nieuwe auditronde van echocentra en de beeldbeoordeling van NT-en SEO-echoscopisten uit onze regio. De eerste audits en beeldbeoordelingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie over de beeldbeoordelingsprocedure (nieuw scoreformulier, voorbeeld logboek etc.) vindt u op de website van de SPSRM/echobeoordeling.

 1. NT-echocentra na 01-09-2018

Na inventarisatie in onze regio, toetsing aan de nieuwe normen en met inachtneming van de randvoorwaarden voor regionale spreiding, is besloten welke NT-echocentra in onze regio na 1 september 2018 doorgaan met het uitvoeren van de NT-metingen. Na een half jaar zal een evaluatie plaatsvinden of aan de volumenorm wordt voldaan. Dit kan wijzigingen tot gevolg hebben.
Wij willen u erop wijzen dat het de zorgverlener en de zwangere vrij staat om te kiezen in welk centrum in onze regio de NT/CT wordt uitgevoerd. Voor praktische afstemming (bijv. op welke dagen de NT’s verricht worden) en nadere afspraken (bijv. wie regelt de bloedafname/uitslag) verzoeken wij u om zelf contact op te nemen met het centrum.

NT-echocentra na 01-09-2018:

 • Leiden VC De Poort
 • Den Haag Haaglanden Medisch Centrum
 • Den Haag Haga ziekenhuis
 • Den Haag Bovenmaas Prenataal
 • Gouda In Zwang
 • Zoetermeer Bovenmaas Prenataal
 1. Regiobijeenkomst

Op 1 oktober jl. hebben ruim 130 zorgverleners de regiobijeenkomst van de SPS Randstad-Midden bezocht. De bijeenkomst werd door 13% van de deelnemers met een ‘zeer goed’ beoordeeld, 71% van de deelnemers vond de bijeenkomst ‘goed’, 10% vond de bijeenkomst ‘matig’ en 6% had ‘geen mening’.

Wij danken u voor de vele tips en adviezen die wij ontvingen via de evaluatieformulieren en zullen hier in de toekomst zo veel mogelijk rekening mee houden. Wij vinden het belangrijk om een goed en laagdrempelig contact te hebben met de zorgverleners uit onze regio. Als u vragen of opmerkingen heeft of suggesties voor het programma van de regiobijeenkomst dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

In 2019 zijn de regiobijeenkomsten gepland op maandag 18 maart en maandag 23 september.

 1. Artikel

Vorige maand is een interessante publicatie verschenen in het vooraanstaande internationaal wetenschappelijk tijdschrift ‘Prenatal Diagnosis’ over de screeningsresultaten uit onze eigen regio. Een resultaat om met z’n allen trots op te zijn. Deze resultaten zijn ook voor counselors belangrijk om mee te nemen in het counselingsgesprek over de SEO. Je vindt het artikel in de bijlage onderaan deze nieuwsbrief.

LANDELIJK

 1. Eisen bijscholing prenatale screening aangepast

Met de partijen die betrokken zijn bij de prenatale screening is kritisch gekeken naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én waar behoefte aan is. De bijscholing is hierop aangepast. Het counselen over nevenbevindingen bij de NIPT krijgt bijvoorbeeld nu meer aandacht, omdat veel counselors dit ingewikkeld vinden.
Het aantal te behalen accreditatiepunten voor de counseling prenatale screening wordt voor de ronde 2019-2020 verlaagd, link website RIVM.

 1. Kwaliteitseisen counselors

Om aan de kwaliteitseisen te voldoen en daarmee uw counselingsovereenkomst te kunnen behouden, zijn er landelijke afspraken gemaakt over het normaantal en de verplichte bijscholing:

Normaantal

De norm is gesteld op 50 counselingsgesprekken per kalenderjaar (bron: Peridos).
Binnenkort ontvangen de counselors uit onze regio persoonlijk een e-mail met het aantal in Peridos geregistreerde counselingsgesprekken in 2017 en de 1e helft van 2018.

De contactpersonen van de counselingspraktijken ontvangen van ons een overzicht van het aantal counselingsgeprekken per zorgverlener over de periode 2017 en 1e helft 2018.

Counselors met 0 of < 15 counselingsgesprekken in 2017 (bron: Peridos) hebben van ons inmiddels een e-mail ontvangen.

Verplichte bijscholingseisen 2017-2018

Nogmaals wijzen wij u erop dat de zorgverlener met een counselingsovereenkomst aan het eind van dit jaar verplicht is om te voldoen aan de landelijk vastgestelde bij- en nascholingseisen over de periode 2017-2018. De eisen zijn:

 • DIN 2.1
 • Verplichte NIPT-nascholingsbijeenkomst in 2017
 • Vaardigheidstraining counseling
 • Scholing op gebied van counseling (1x per 2 jaar, bij voorbeeld regiobijeenkomst)

Het is de eigen verantwoordelijk van de zorgverlener om aan deze eisen te voldoen.
Wij adviseren om in Peridos uw zorgverlenergegevens te controleren op juistheid en complete registratie. Als gegevens ontbreken of niet juist zijn dan vragen wij u om ons een e-mail te sturen, voorzien van het digitale certificaat van de ontbrekende bijscholing.

 1. Vaardigheidstraining counseling 2017-2018 (niet verplicht voor recent afgestudeerden)

Volgens de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening is een zorgverlener met een counselingsovereenkomst verplicht om één keer in de twee jaar de ‘Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening’ te volgen. Aan deze verplichte bijscholing moet u vóór eind 2018 hebben deelgenomen. Indien u nog niet hebt deelgenomen aan een dergelijke training, wilt u dit dan alsnog doen? Dit geldt niet voor counselors die in 2017 en 2018 een basiscounselingscursus hebben gevolgd of verloskundigen die in 2017 of 2018 zijn afgestudeerd.

In onze regio worden de vaardigheidstrainingen verzorgd door de AVAG (Amsterdam/Groningen) en de Academie Verloskunde Maastricht. Het staat de zorgverlener vrij om elders de vaardigheidstraining te volgen, mits deze erkend is. De vaardigheidstraining kunt u ook volgen in Utrecht of Rotterdam.

Voor een volledige lijst met data en locaties verwijzen wij u naar de websites van de betreffende academies.  De academies bieden de cursus ook op offertebasis aan. Hierbij stellen de counselors zelf een groep samen, de cursus wordt dan op een locatie naar keuze gegeven.

Heeft u vragen over de training? Dan verzoeken wij u om met een van bovenstaande instituten contact op te nemen. Voor een volledig overzicht van de bij- en nascholing voor counselors verwijzen wij naar de website van het RIVM.

 1. Counselingsvaardigheden prenatale screening en toetsen

Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Dit duurt 45-60 minuten en levert één accreditatiepunt op. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep met onder andere verloskundigen ontwikkeld. Een demo van de toets is alvast te zien.

 1. Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en aansprekendheid van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is een onderzoek uitgevoerd onder zwangeren, recent bevallen vrouwen en hun partners. Hieruit blijkt dat de verloskundige de belangrijkste en hoogst gewaardeerde informatiebron voor de zwangere is. De folders en de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl staan respectievelijk op plaats 2 en 3. De folders en de website worden als informatief, neutraal, duidelijk en compleet beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat de website nog niet zo bekend is. Aan de hand van de resultaten zal het informatiemateriaal aanpast worden.

 1. Website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Uit het hiervoor genoemde landelijke onderzoek bij zwangeren blijkt dat de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl nog niet zo bekend is. Deze website bevat informatie over screening op down-, edwards- en patausyndroom en over het SEO. Ook staan op deze website twee keuzehulpen. Vooral zwangeren die gecounseld zijn in ziekenhuizen en/of door gynaecologen kennen deze website niet.  Wij vragen u zwangeren te attenderen op deze website, bijvoorbeeld via uw eigen website en rondom het counselingsgesprek. Adviezen over hoe u dat kunt doen, vindt u op www.rivm.nl.

 Gewijzigde kwaliteitseisen NT-echoscopist

Door de komst van de NIPT op 1 april 2017 is het aantal combinatietesten in Nederland sterk gedaald. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist. Deze eisen zijn ingegaan per 1 september 2018, meer informatie leest u hier.

 NIPT

 1. Beleid na eerste keer mislukte NIPT

Ongeveer 2% van de NIPT mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA (lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere. Wij verzoeken u het volgende beleid met de zwangere door te nemen. Na een eerste keer mislukte NIPT kunnen zwangeren ervoor kiezen om de test kosteloos nogmaals te laten doen. Bij tweederde van de mislukte testen vanwege een te lage foetale fractie lukt de test dan alsnog. Een combinatietest als alternatief kan wel, maar heeft meestal niet de voorkeur en is vaak niet meer tijdig te plannen. De zwangere krijgt de kosten van een eventuele combinatietest niet vergoed.
De Regionale Centra adviseren de counselors om na een eenmaal mislukte NIPT zowel de optie her-test NIPT als de eventuele optie combinatietest tijdig met de patiënt te bespreken.

 

 

 

Geplubliceerd op 8 november 2018