Nieuwsbrief oktober 2016

In deze nieuwsbrief:

 1. Regiobijeenkomst maandag 31 oktober 2016
 2. NIPT als eerste screeningstest: Trident 2
 3. Digitale laboratoriumaanvraag: uitrol in de regio
 4. WBO-vergunning prenatale screening
 5. De nieuwe wet Wkkgz , Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 6. Controle webbrowser voor gebruik Peridos
 7. Bezwaar zwangere tegen registratie in Peridos

 1. Regiobijeenkomst maandag 31 oktober 2016

LUMCOp maandag 31 oktober a.s. organiseert het RCNZH een regiobijeenkomst. U heeft reeds eerder een uitnodiging en het programma van ons ontvangen. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds door een e-mail te sturen naar prenatalescreening@lumc.nl, onder vermelding van uw naam, functie, BIG- en evt. BEN-nummer. Wij vragen u de regiobijeenkomst bij uw collega’s onder de aandacht te brengen. Ook praktijkassistenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

 

2. NIPT als eerste screeningstest: Trident 2

NIPT consortiumDe minister van VWS heeft een besluit genomen over de WBO-aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van NIPT als eerste screeningstest, als alternatief naast de combinatietest: de Trident2-studie. Hiermee heeft zij het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en wordt hiervoor een vergunning verleend.

 

Voorlopig zal de zwangere zelf € 175,- betalen voor NIPT, de overige kosten van de test worden door VWS gesubsidieerd. De minister geeft aan dat de NIPT als eerste test op 1 april 2017 van start zal gaan.

De komende maanden zal gewerkt worden aan de invoering van dit besluit, zoals het aanpassen van voorlichtingsmateriaal en de digitale nascholingsmodule DIN, het maken van een digitale counselingmodule over de screening op downsyndroom voor de zwangere en het inrichten van het proces van een digitale laboratoriumaanvraag en digitale uitslag. Drie laboratoria zullen apparatuur gaan aanschaffen om het grote aantal testen te kunnen verwerken (VUMC-Amsterdam, Erasmus MC–Rotterdam, UMCM–Maastricht). Voor meer informatie over dit besluit: Kamerbrief over NIPT.

Minister Schippers benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw: “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet.”

Gelet op bovenstaande is één van de voorwaarden voor Trident 2 dat alle counselors verplicht moeten worden bijgeschoold door de Regionale Centra. De nascholingsbijeenkomsten over NIPT in onze regio worden gehouden in het LUMC en zijn gepland op:

DINSDAG 7 MAART en DONDERDAG 23 MAART 2017.

Over de tijd, het programma en aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk door ons geïnformeerd. De scholing is gratis en is evt. ook toegankelijk voor counselors uit andere regio’s.

BELANGRIJKE INFORMATIE Op dit moment wordt door het RIVM gewerkt aan de (landelijke) invulling van de scholingsbijeenkomsten voor de regionale centra prenatale screening. De bijeenkomsten over NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd zullen gelden als verplichte scholing voor alle counselors. Op dit moment zijn er andere aanbieder(s) van NIPT-scholing actief. Het staat u vrij om deze bijeenkomsten te bezoeken, maar wij benadrukken dat alleen NIPT-bijeenkomsten die door regionale centra prenatale screening zijn georganiseerd tellen als geldige scholing voor de NIPT.

 

3. Digitale laboratoriumaanvraag: uitrol in de regio

plaatje lab workflowIn september zijn in onze regio twee verloskundigenpraktijken als testpraktijk gestart met de digitale laboratoriumaanvraag. De komende periode zullen wij het aantal praktijken gaan uitbreiden. Praktijken worden hierover door ons benaderd. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken zorgverleners binnen de praktijk het digitale aanvraagformulier in Peridos kunnen gaan gebruiken, is het van belang om onderstaande zaken nu al geregeld te hebben:

 

 

 1. Alle betrokken zorgverleners dienen op de hoogte te zijn van hun inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord, voor Peridos. Als een zorgverlener deze gegevens is vergeten, dan is de zorginstellingbeheerder bevoegd om het wachtwoord te wijzigen zie de handleiding op de website van Peridos.
 2. Als in uw praktijk een assistente het aanvraagformulier (deels) gaat invullen, is het nodig dat hij/zij wordt aangemeld in Peridos en eigen inlogcodes krijgt. Inlogcodes kunnen worden aangevraagd via het Regionaal Centrum.
 3. De zorgverleners die het digitale aanvraagformulier gaan gebruiken, moeten hiervoor in Peridos een aparte rol krijgen. Om dit te realiseren stuurt u het RCNZH een e-mail met een overzicht van de betrokken zorgverleners (indien van toepassing incl. de assistenten).
 4. Van belang is dat deze lijst actueel blijft, daarom het dringende verzoek om wijzigingen in het personeelsbestand altijd direct aan het RCNZH door te geven. In dit verband raden wij af om waarnemers die voor een korte periode bij uw praktijk werken, de combinatietesten digitaal te laten aanvragen.

 

4. WBO-vergunning prenatale screening

Het RCNZH en de zeven andere regionale centra voor prenatale screening hebben een verlenging gekregen van de vergunning in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO) voor de screening op downsyndroom, trisomie 13 en 18 en voor het SEO naar neuraalbuisdefecten. De vergunning is verlengd tot 1 juli 2018. In de vergunning is opgenomen dat de vergunninghouder meewerkt aan de Trident 2-studie.

 

 

5. De nieuwe wet Wkkgz , Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor solistisch werkende zorgverleners. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen.Voor de prenatale screening is het relevant dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris beschikbaar hebben en aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Veel praktijken malen gebruik van de klachtenregeling van de KNOV of de BEN, dit is voldoende. Voor meer informatie: wet Wkkgz

 

6. Controle webbrowser voor gebruik Peridos

Peridos logoBij het inloggen in Peridos wordt een beveiligde verbinding tussen de internetbrowser en de server van Peridos opgezet. In onderstaand overzicht staat een lijst met internetbrowsers die geschikt zijn om een beveiligde verbinding met de server van Peridos te maken.

BrowserEerste ondersteunde versieHuidige versie
Google3051
Google Android5.06.0
Mozilla Firefox2749
Internet Explorer1111
Microsoft EdgeWindows 10Windows 10
Apple Safari79
Apple Safari Mobile59

 

7. Bezwaar zwangere tegen registratie in Peridos

Afbeeldingsresultaat voor verbodenAl eerder hebben wij u bericht over de procedure waarbij een zwangere deelneemt aan de screening en uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het opnemen van de gegevens in Peridos. Gegevens van deze zwangere kunnen wel worden aangeleverd aan Peridos, maar moeten vervolgens geanonimiseerd worden. Een aanvraag tot anonimiseren moet u als zorgverlener doen. Via deze link of via de website van Peridos kunt u lezen hoe dat moet.

 

 

 

Geplubliceerd op 18 oktober 2016