Nieuwsbrief oktober 2015

In deze nieuwsbrief

 1. Regiobijeenkomst 9 december 2015
 2. Visitaties en beeldbeoordeling
 3. Nieuwe tarieven 2016
 4. Contactgegevens
 5. Mededeling
 6. RIVM-lab: geen (her)berekening  combinatietest mogelijk op 12 en 13 november a.s.

 

LUMC1. Regiobijeenkomst

Het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland organiseert op woensdag 9 december 2015 van 16.30-19.00 uur een bijeenkomst voor de zorgverleners uit onze regio. Plaats: LUMC collegezaal 4 (K-1). Er wordt gezorgd voor broodjes.

Tijdens de bijeenkomst zullen wij aandacht besteden aan:

Wijzigingen in de laboratoriumaanvraag combinatietest met behulp van Peridos

Wendy Rodenburg, RIVM-laboratorium en Patrick van Santvoort, landelijk beheerder Peridos

*

Diverse casuïstiek voortkomend uit het traject prenatale screening

Artsen prenatale geneeskunde LUMC

*

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog en hoofd RCNZH

In verband met de komende wijzigingen in de laboratoriumaanvraag voor de combinatietest, adviseren wij de praktijken om minimaal één medewerker naar de regiobijeenkomst af te vaardigen.

 

U kunt zich tot 1 december a.s. aanmelden door een e-mail te sturen naar prenatalescreening@lumc.nl  o.v.v. uw naam, functie en big-nummer.

Aanmelden is noodzakelijk in verband met de catering en afhandeling van de certificaten. Acrreditatie bij de beroepsverenigingen wordt aangevraagd.

 

 

toets op hoofdlijnen2. Visitaties en beeldbeoordeling

Voor de derde keer sinds de start van het Bevolkingsonderzoek is het RCNZH gestart met de visitaties van gecontracteerde echocentra in onze regio. Tijdens de regiobijeenkomst in maart van dit jaar is uitgebreid stil gestaan bij de werkwijze van de individuele beeldbeoordeling en de visitaties van de echocentra.

Inmiddels hebben wij 14 van de 17 echocentra bezocht. De laatste visitaties vinden binnenkort plaats. NT- en SEO-echoscopisten uit onze regio die in aanmerking komen, zijn individueel door ons benaderd voor de beeldbeoordeling NT en/of SEO. In geval van zorgverleners die in meerdere regio’s werken, werd in overleg met het andere betreffende Regionaal Centrum afgesproken wie de beoordeling doet.

Voor wat betreft de beeldbeoordeling heeft het RCNZH besloten om de beelden dit jaar centraal te beoordelen. Selectie vond plaats aan de hand van aangeleverde gegevens in Peridos. Alle gegevens worden geanalyseerd en vervolgens ter beoordeling aangeboden. Dit proces neemt enige tijd in beslag. De zorgverlener wordt via de e-mail persoonlijk door ons op de hoogte gebracht van de uitslag van de beoordeling.

 

3. Nieuwe tarieven 2016

Eigen risico

 

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven prenatale screening voor 2016 vastgesteld:

 • Counseling € 41,36
 • NT-meting:
  • bij eenlingen en bij het eerste kind van gemelli € 160,39
  • bij elk volgend kind van gemelli € 97,13
 • SEO:
  • bij eenlingen en bij het eerste kind van gemelli € 158,78
  • bij elk volgend kind van gemelli € 140,87

De SEO-opslag voor Regionale Centra voor Prenatale Screening bedraagt € 17,91. Dit bedrag is in het tarief verwerkt.

 

 

e-mail4. Contactgegevens

Contactpersonen ontvangen van het RCNZH e-mails over landelijke en regionale ontwikkelingen op gebied van prenatale screening met het verzoek het bericht te verspreiden onder de collega’s. Het is daarom belangrijk dat wij beschikken over een actueel e-mailadres van (in ieder geval) de contactpersoon van de praktijk. Wij vragen u om wijzigingen op dit gebied door te geven aan de coordinator van het regionaal centrum.

 

 

5. Mededeling

In het Centraal Orgaan Prenatale Screening zijn in de afgelopen periode geen landelijke besluiten genomen die voor u als contractant relevant zijn.

 

6. RIVM-lab: geen CT (her)berekening mogelijk op 12 en 13 november a.s.

In verband met noodzakelijk technisch onderhoud aan de server van het RIVM-lab (Downsyndroom-screening) is het op 12 en 13 november 2015 helaas niet mogelijk om (her)berekeningen uit te voeren. Het RIVM-lab. verzoekt de aanvragers om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De beveiligde website voor de rapportage van uitslagen blijft op 12 en 13 november wel toegankelijk. Aanvragen voor herberekeningen kunt u op deze dagen gewoon blijven toesturen, maar deze zullen pas worden verwerkt in de avond van 13 november. Voor dringende zaken is het RIVM-lab. op 12 en 13 november zowel telefonisch (030-2742165) als per e-mail (downsyndroom@rivm.nl) te bereiken voor dringende vragen.

 

Geplubliceerd op 29 oktober 2015