Nieuwsbrief April 2018

REGIONAAL

  1. Nieuwe contactgegevens SPS Randstad-Midden
  2. Oproep aan de contractanten
  3. Regionaal plan NT-metingen na 01-09-2018

LANDELIJK 

  1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  2. Vaardigheidstraining counselors
  3. Nieuwe PNS webshop ‘live’
  4. Nieuwe contracten zorginstellingen
  5. Herziene kwaliteitseisen: counseling en vaginale echo

COMBINATIETEST

9. Nieuwe labworkflow CT en gewijzigde kwaliteitseisen

REGIONAAL

Met ingang van 1 mei a.s. verzoeken wij u gebruik te maken van de nieuwe contactgegevens:

Bezoekadres:
Poortgebouw-Zuid, Z0-4-45
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
Telefoon:         071 200 11220 /06 86 889 659
E-mail:
algemeen:       info@spsrm.nl
coördinator:    a.vanrooden@spsrm.nl
directie:           mc.haak@spsrm.nl

Oproep vertegenwoordigers audit Regionaal Centrum

In het najaar van 2018 wordt bij alle regionale centra een visitatie uitgevoerd om een indruk te krijgen van het functioneren het Regionaal Centrum. De audits worden uitgevoerd door een vertegenwoordiging van andere Regionale Centra en zal worden ondersteund door de landelijk beleidsmedewerker en het bureau van Kerteza.

De visitatie bij de SPSRM wordt uitgevoerd op dinsdag 11 december 2018. Tijdens de audit wordt ook tijd ingeruimd voor een gesprek met counselors en echoscopisten uit onze regio. Wij doen een oproep aan onze contractanten of u deel zou willen nemen aan een gesprek met het auditteam. Dit gesprek zal naar verwachting maximaal een uur in beslag nemen en op het kantoor van de SPSRM in het Poortgebouw in Leiden plaatsvinden. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@spsrm.nl

Regionaal plan NT-metingen na 01-09-2018

Zoals wij eerder hebben bericht is op 30 november 2017 door het RIVM-CvB het besluit genomen dat de norm voor het minimale aantal NT-metingen vanaf 1 september 2018 wordt verlaagd naar 50 NT’s per jaar per NT-echoscopist. De aanpassing is het gevolg van de sterke daling van het aantal NT-metingen sinds de invoering van de NIPT (Trident-2) per 1 april 2017. Alle NT-echocentra uit onze regio hebben van ons een e-mail ontvangen met het verzoek aan te geven wat de plannen van het centrum zijn na 01-09-2018 en op welke manier men denkt de norm van 50 NT’s per jaar per echoscopist te kunnen borgen.  

Het is uiteindelijk de taak van de SPSRM om voor haar werkgebied een passend plan op te stellen, waarmee de kwaliteit van de regionale uitvoering van de NT na 1 september 2018 is geborgd. Wij houden u op de hoogte.

LANDELIJK

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een nieuwe Europese privacywet die toeziet op de verwerking van alle patiëntgegevens, ook de niet-digitale. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018. U krijgt als praktijkhouder meer verplichtingen en u moet kunnen aantonen dat u hieraan voldoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw beroepsvereniging.

Binnen het screeningsprogramma buigt het RIVM-CvB zich over de consequenties van de AVG. Zodra een officieel statement is geformuleerd voor het programma, wordt u hierover geïnformeerd. Vooralsnog wordt de huidige zienswijze aangehouden. Eén van de aspecten is de toestemmingsvereiste. Zodra een zwangere er na counseling voor kiest om deel te nemen aan prenatale screening, geeft zij impliciet toestemming voor gegevensregistratie in Peridos. Dit is aangegeven bij ‘gebruik van uw gegevens’ in de folders ‘Informatie over de 20 wekenecho’ en ‘Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom’.

Vaardigheidstraining counselors

Let op: de vaardigheidstraining voor counselors is een verplichte bijscholing en moet vóór 31 december 2018 zijn gevolgd door zorgverleners met een counselingsovereenkomst. Volgens de kwaliteitseisen counseling prenatale screening (versie maart 2018) is een zorgverlener met een counselingsovereenkomst verplicht om één keer in de twee jaar de ‘Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening’ te volgen. Aan deze verplichte bijscholing moet u vóór eind 2018 hebben deelgenomen. Dit geld niet voor counselors die in 2017 een counselingscursus hebben gevolgd. Zij hoeven zich eerst in 2019 bij te scholen.

De Academie Verloskunde Maastricht biedt de cursus ook op offertebasis aan. Counselors stellen zelf een groep samen en de cursus wordt dan op locatie gegeven.Op vrijdag 1 juni 2018 wordt door de Academie Verloskunde Maastricht in Den Haag een training gegeven. Voor meer informatie:
Amsterdam
Utrecht
Maastricht

Nieuwe PNS webshop ‘live’

Vanaf 19 maart is het vernieuwde bestelportaal  van het RIVM in gebruik. Het is nu mogelijk om hierin zowel voorlichtingsmaterialen voor publiek als producten voor professionals te bestellen. Dit moest tot voor kort op verschillende manieren gedaan worden. Vanaf nu is er één bestelportaal voor de materialen van de zwangerschaps- en neonatale screeningen.

Voor het plaatsen van bestellingen logt u voortaan in, zodat u de status van een bestelling kunt zien en uw bestelhistorie kunt inzien. De vertalingen van de publieksfolders zijn alleen in digitale vorm beschikbaar en nog steeds te downloaden van www.rivm.nl/pns-folders.

Via https://online.xerox.nl bestelt u de Nederlandstalige folders en producten voor professionals. Let op! De oude link (rivmshop.pondres.nl) naar het oude bestelportaal werkt niet meer. Heeft u vragen of opmerkingen over het bestelportaal, dan kunt u een e-mail sturen naar dvp.pnsfolders@rivm.nl.

Nieuwe contracten zorginstelling

De al eerder aangekondigde aanpassingen in de overeenkomsten met counselingspraktijken en de SEO- en NT echocentra worden eind april in Peridos doorgevoerd. De overeenkomsten worden inhoudelijk geactualiseerd, passend bij de huidige afspraken binnen het programma prenatale screening. Omdat alle overeenkomsten in Peridos staan, zult u bij het inloggen in Peridos de vraag krijgen om akkoord te gaan met de herziene versie van de overeenkomst.

Kwaliteitseisen counseling en verrichten vaginale echo herzien

Mede in het kader van de NIPT zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt. Meer informatie via deze link.

Tevens heeft er een wijziging plaatsgevonden in de kwaliteitseisen ‘Verrichten vaginale echo bij NT en SEO’. In de gewijzigde kwaliteitseis is het niet meer mogelijk dat het Regionaal Centrum een arts of een verloskundige aanwijst als opdrachtgever voor het uitvoeren van de vaginale echo. De herziene kwaliteitseis kunt u inzien op de website van het RIVM.

COMBINATIETEST

Nieuwe labworkflow CT en gewijzigde kwaliteitseisen

Met de introductie van de nieuwe labworkflow zijn ook de kwaliteitseisen aan het laboratorium en de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters gewijzigd. U kunt de herziene kwaliteitseisen online vinden op de website van het RIVM.

 

 

 

Geplubliceerd op 19 juli 2018