Nieuwsbrief april 2015

 In deze nieuwsbrief:

 1. Regiobijeenkomst 30 maart j.l
 2. Visitatie echocentra
 3. Kwaliteitsbeoordeling NT- en SEO-echoscopisten
 4. Opleidingen counseling, NT en SEO erkend
 5. Kwaliteitseisen opleiding counseling
 6. Afschaffen indicatie BMI voor G-1 echo
 7. Foetale echocardiografie Advanced Course
 8. Upload Peridos 1e kwartaal 2015

LUMCRegiobijeenkomst 30 maart

Op maandag 30 maart hebben ruim 80 zorgverleners de regiobijeenkomst bezocht. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan:

 • TRIDENT-studie: de stand van zaken na 1 jaar
 • NT na (commerciële) NIPT
 • AVSD
 • Uitkomst landelijke enquête onder SEO-echoscopisten

Toegekende accreditatiepunten:

 • BEN: 2 punten, onder nummer A 1518
 • NVOG: in behandeling
 • KNOV: 2 punten

De volgende regiobijeenkomst is gepland op donderdag 29 oktober 2015 (in plaats van de eerder genoemde datum van 8 oktober).
Als u ideeën of suggesties heeft dan horen wij dat graag. U kunt een e-mail sturen naar de coördinator van het Regionaal Centrum.

 

 auditVisitatie echocentra

Conform landelijke afspraken wordt elk echocentrum waarmee het Regionaal Centrum een contract heeft voor het uitvoeren van NT en SEO iedere twee jaar gevisiteerd door vertegenwoordigers van het Regionaal Centrum. De Regionale Centra controleren en borgen de kwaliteit van het echocentrum aan de hand van het ‘Format kwaliteitsaudits echocentra’.

In het najaar van 2015 worden de visitaties uitgevoerd. Binnenkort zullen wij aan de contactpersoon van het centrum de datum van de geplande visitatie doorgeven.

 

portfolioKwaliteitsbeoordeling NT- en SEO-echoscopisten

In 2015 wordt voor de tweede keer in onze regio een SEO-beoordeling uitgevoerd. De echoscopisten die worden beoordeeld krijgen daar binnenkort via de mail bericht over.

De SEO-beoordeling bestaat uit een kwantitatief deel:

 1. check normaantal (peiljaar 2014)
 2. aantal SEO’s met in conclusie aangegeven  ‘incompleet’
 3. aantal SEO’s met in conclusie ‘verdenking afwijking’

en een kwalitatief deel d.m.v. een beeldbeoordeling aan de hand van drie geselecteerde casus.

Vanaf dit jaar wordt ook een NT- kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd bij alle in onze regio actieve NT-echoscopisten. Ook hierover ontvangen de NT-echoscopisten die worden beoordeeld binnenkort bericht.

NT
Kwantitatief:

 1. check normaantal (peiljaar 2014)
 2. NT MoM (peiljaar 2014)

Kwalitatief: Beeldbeoordeling NT (+CRL) a.h.v. drie geselecteerde casus.

Voor meer informatie over de beoordeling NT en SEO klikt u hier.

 

 

kwaliteitOpleidingen counseling, NT en SEO erkend

Vanuit de Wbo-vergunning hebben de Regionale Centra de taak om de opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist te toetsen. In 2014 is dit uitgevoerd. Er zijn zeven opleidingen tot counselor erkend, drie zijn onderdeel van de opleiding tot verloskundige, vier zijn als een- of tweedaagse nascholing te volgen. Er zijn zes opleidingen tot SEO-echoscopist en vier opleidingen tot NT-echoscopist.

De erkende opleidingen zijn vermeld op de website van het RIVM: Counseling en NT en SEO.

 

 

opleidingKwaliteitseisen opleiding counseling

Bij aanvang van het programma prenatale screening in 2007 zijn afspraken gemaakt voor de opleidingen tot counselor. Deze afspraken waren beschreven in docentenhandleidingen. De eisen waaraan de opleidingen tot counselor prenatale screening moeten voldoen, zijn geactualiseerd en overzichtelijk bij elkaar gezet. Binnenkort zal dit gepubliceerd worden op www.rivm.nl.

 

 

bmiAfschaffen indicatie BMI voor G-1 echo

Bij de afdeling prenatale diagnostiek van het LUMC heeft begin dit jaar een kwaliteitsevaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de afdeling besloten om de indicatie BMI voor een G-1 echo te laten vervallen. Dit betekent dat zwangeren, ongeacht hun BMI, in aanmerking komen voor een SEO. Bij voorkeur wordt de SEO gepland bij 20+0 weken. Als de SEO door de hele slechte beeldvorming niet conclusief is, dan is het de bedoeling dat de zwangere direct wordt verwezen voor een G-2. Het is niet de bedoeling dat er eerst nog een revisie wordt gedaan door de SEO-praktijk.

Echocentra in onze regio zijn van dit besluit op de hoogte gebracht.

 

 

4kamerbeeldFoetale Echocardiografie Advanced Course.

Op 29 en 30 april 2015 vindt de Foetale Echocardiografie Advanced Course plaats in het LUMC te Leiden.

De succesvolle cursus is geheel vernieuwd. Een cursus waarin ‘zelf herkennen – zelf kunnen – zelf doen’ centraal staat.
Het programma van de Cursus Foetale Echocardiografie Advanced Course geeft u de gelegenheid zelf afwijkende preparaten te bekijken, zelf in een computer practicum casussen te beoordelen en de diagnose te stellen. Ervaren tutoren zullen u begeleiden.

Aansluitend kunt u uw echobeelden vergelijken met anatomiepreparaten, voorzien van extra achtergrondinformatie over de betreffende hartafwijking. Naast deze geheel nieuwe opzet wordt ook aandacht besteed aan long-term follow-up van kinderen met aangeboren hartafwijkingen en de genetische aspecten.

Gezien de geheel nieuwe opzet is de cursus zeker geschikt voor hen die de vorige cursus reeds hebben gevolgd. In het najaar wordt de cursus ‘oude stijl’ aangeboden als ‘basic course’.

Meer informatie en aanmelden: www.boerhaavenascholing.nl

 

 

Peridos logoUpload Peridos 1e kwartaal 2015

Wij verzoeken de praktijken die dat nog niet hebben gedaan, om de screeninggegevens van het eerste kwartaal 2015 aan te leveren in Peridos.

 

Geplubliceerd op 9 april 2015