Nieuwsbrief maart 2012

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de regionale en landelijke ontwikkelingen op gebied van prenatale screening en andere relevante zaken.

Inhoud

 1. Regionale bijeenkomst donderdag 15 maart 2012
 2. Peridos: stand van zaken
 3. Opladen Excelbestanden in Peridos
 4. Gegevens PND centra
 5. HL7 uitrol: stand van zaken
 6. Datering zwangerschap: belangrijkste conclusies
 7. BMI
 8. Termijn bloedbepaling bij combitest
 9. Folder downsyndroom en SEO
 10. Digitale Individuele Nascholing (DIN)
 11. Tarieven prenatale screening

1. Regionale bijeenkomst

Op donderdag 15 maart 2012 hebben ruim 60 zorgverleners de regionale bijeenkomst in het LUMC bezocht.

2. Peridos: stand van zaken

Ondanks regionale verschillen zitten we nu landelijk op 63% van de praktijken die 1 of meerdere excels heeft opgeladen.
Tot februari 2012 is de regio Leiden het dichts bij de 100% dekking gekomen, namelijk 83%.

3. Opladen excelbestanden

Wij verzoeken de praktijken om de prenatale screeningsgegevens (counseling, NT en/of SEO) van het 1e kwartaal 2012 op te laden in Peridos. Nogmaals willen wij erop wijzen dat met het regelmatig opladen van gegevens in Peridos u en wij zicht blijven houden op de kwaliteit van de aangeleverde data. Bij foutmeldingen dient slechts voor een relatief korte periode de gegevens in uw bronsysteem te worden veranderd. Sinds kort is het mogelijk om na het opladen in Peridos de foutmeldingen te filteren en het bestand in te zien. Praktijken zonder bronsysteem moeten de screeningsgegevens handmatig bijhouden in een speciaal voor dit doel ontworpen excelbestand wat u kunt downloaden via de website van Peridos www.peridos.nl /gegevens aanleveren/overig.
Alle (ook tijdelijke) zorgverleners die prenatale screeningsverrichtingen hebben uitgevoerd
moeten een kwaliteitsovereenkomst hebben en in Peridos gekoppeld zijn aan de betrokken
zorginstelling(en). Als dit niet het geval is dan kunt u contact opnemen met Annemieke van Rooden. Ook voor vragen over het opladen van gegevens of ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met: j.a.m.van_rooden@lumc.nl

4. Gegevens PND centra

Omdat voor de screening de gegevens van het diagnostisch traject van groot belang zijn om de kwaliteit van de screening te kunnen waarborgen, is de regionale centra verzocht de gegevens van dit traject bij de PND centra te gaan opvragen. We starten met het LUMC waarna ook de andere centra zal worden gevraagd de gegevens aan te leveren.

5. Stand van zaken HL7-gegevensuitwisseling en URA/UZI-registratie

Stand van de uitrol per 14-2-2012:
Aantal aangemelde praktijken: 279
Aantal praktijken hiervan waarmee al een contact is geweest: 223
Aantal praktijken in productie: 80
Voor het kunnen verzenden en ontvangen van HL7-berichten is het noodzakelijk dat uw praktijk de beschikking heeft over een UZI Register Abonneenummer (URA), een UZI servercertificaat en een OID-nummer voor een unieke identificatie van de praktijk.

De verloskundigenpraktijken die de aanvraagprocedure bij het UZI-register nog niet hebben gestart verzoeken wij op korte termijn hiermee te beginnen. Meer informatie vindt u op www.uziregister.nl
De contactpersoon van uw bronleverancier kan u hierbij helpen, of u kunt contact opnemen met Annemieke van Rooden, j.a.m.van_rooden@lumc.nl
Zodra de counselings- en echodata via HL7-berichten kunnen worden verzonden, zal het aanleveren van data via Excel tot het verleden behoren. Tot dan blijven beide berichtenstromen naast elkaar bestaan.

6. Datering van de zwangerschap

De NVOG heeft het modelprotocol datering van de zwangerschap vastgesteld.
De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Datering van spontane zwangerschappen geschiedt op basis van echoscopisch parameters:
  CRL, HC en TCD
 2. Datering op basis van de LM wordt verlaten
 3. Datering van de zwangerschap met behulp van de CRL kan worden verricht tussen de
  8+4 en 12+6 weken (CRL 20 en 68 mm)
 4. Een echo gemaakt voor 8+4 weken kan niet als termijnecho worden afgegeven
 5. Een optimale zwangerschapsdatering met de CRL verkrijgt men tussen 10+0 en 12+6 wk
  (CRL 33 en 68 mm)
 6. Indien de datering tussen de 10 en 12+6 weken (CRL 33 en 68 mm) verschilt van de datering bepaalt < 10 weken (< 33 mm), dan hanteert men de gemeten CRL tussen de 10 en 12+6 wk
 7. Bij zwangerschappen die tot stand zijn gekomen met behulp van geassisteerde technieken of die zijn gedateerd in een Jonge Zwangerschap Unit gebruikt men de daar bepaalde a terme datum
 8. Indien er tussen de 10 en 12+6 weken (CRL 33 en 68 mm) 2 of meer metingen worden verricht die enkele dagen van elkaar verschillen, dan dateert men de zwangerschap op basis van de meting die het dichtst bij de 10 weken ligt
 9. Spontane meerlingen worden gedateerd aan de hand van de gemiddelde CRL
 10. Geadviseerd wordt om vanaf 13 wk amenorroeduur ook altijd de DBP en de HC te meten
 11. Vanaf een HC > 80 mm (en/of een DBP > 23 mm) wordt de zwangerschap gedateerd op basis van HC en niet op basis van CRL
 12. Vanaf 18 weken kan de zwangerschap ook gedateerd worden op basis van de TCD
 13. Indien na 18 weken de datering op basis van de HC blijkt te verschillen van datering op basis van TCD dan gebruikt men gemiddelde zwangerschapsduur gegenereerd door beide metingen.

7. BMI

Als het SEO-onderzoek moeilijk uitvoerbaar is door een hoge BMI is voorgesteld de volgende zin op te nemen in de uitslag: “Het echoscopisch onderzoek is slechts in beperkte mate uit te voeren door de hoge BMI (overgewicht) waardoor de beeldvorming niet optimaal is.”
Centra hadden gevraagd naar een standaardzin omdat men niet goed wist hoe in die situaties te communiceren naar patiënten.
Het Centraal Orgaan stemt in met het voorstel voor de zin en voor het opstellen van een protocol. Daarbij is het niet de bedoeling dat dit wordt gekoppeld aan specifieke BMI-waarden. Het gaat om alle situaties waarin geen goed onderzoek kan worden gedaan vanwege overgewicht.

8. Termijn bloedbepaling bij combitest

In sommige regio’s wordt al bij 8 weken een bloedbepaling gedaan terwijl dat volgens de richtlijn pas vanaf 9 weken kan. Het Centraal Orgaan heeft afgesproken dat alle regio’s overgaan naar bloedafname bij 9 weken. Tevens is de werkgroep Laboratorium en Kansbepaling verzocht om uit te zoeken of de test ook bij 8 weken al betrouwbaar is.

9. Folder downsyndroom en SEO

Vanaf 5 maart 2012 is een nieuwe uitgave van de folder Informatie over de screening op downsyndroom en van de folder over de 20 wekenecho beschikbaar.
In deze uitgave (februari 2012) is de inhoud van beide folders op een paar kleine punten tekstueel aangepast. Voor de folder op downsyndroom is de grootste verandering dat de tabel over de nauwkeurigheid van de combinatietest is verwijderd. Het uiterlijk van de folder 20 wekenecho is veranderd: een andere kleur en een andere foto op de voorkant. Dit doet vermoeden dat ook de inhoud van de folder sterk gewijzigd is, maar dat is dus niet het geval.

Indien u nog beschikt over een voorraad folders downscreening en/of 20 wekenecho uit 2011, dan kunt u deze blijven uitdelen totdat deze voorraad op is.

10. Digitale Individuele Nascholing (DIN)

Zoals eerder aangegeven is de theoretische bijscholing over trisomie 13 en 18 voor counselors verplicht. Heeft u deze nascholing nog niet gevolgd, dan raden wij u aan dit te doen.
De DIN-module met bijbehorend toetsingsblad is geaccrediteerd voor verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en echoscopisten.
U kunt de module van de DIN vinden op de website van het RIVM.
Als u de module positief heeft afgesloten dan kunt u dit laten weten aan het regionaal centrum door het sturen van een e-mail en een kopie van het certificaat, waarna registratie in Peridos volgt.

11. Tarieven prenatale screening 2012

 Counseling € 39,61
 NT-meting
o bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 153,46
o bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 94,33
 Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
o bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 152,52
o bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 134,48

Het afdrachttarief SEO bedraagt in 2012 €18,04

Geplubliceerd op 10 september 2012