Nieuwsbrief oktober 2013

LUMC

In deze nieuwsbrief:

 • Regiobijeenkomst
 • Keuze-items SEO
 • Peridos: nieuwe queries Astraia
 • Zorgverlener verantwoordelijk voor mutaties, certificering en accordering
 • BEN
 • Uitslag combinatietest
 • POLS studie
 • Vacature landelijk technisch beheerder

 

Regiobijeenkomst
Maandag 16 december 2013 van 19.00-21.30 uur in het LUMC.
Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere aandacht worden besteed aan de evaluatie van de SEO-beeldbeoordeling en de aandachtspunten voor 2014.

Nadrukkelijk worden alle in onze regio werkende echoscopisten uitgenodigd de bijeenkomst te bezoeken.

Voorlopig programma:
– Resultaten visitaties en SEO-beeldbeoordeling in onze regio: wat gaat er goed, wat kan beter?
– Uitslag landelijke enquête onder echoscopisten
– Meting achterhoorn en de prognose bij milde ventriculomegalie
– POLS studie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
U kunt zich nu alvast opgeven door een e-mail te sturen naar de coördinator van het Regionaal Centrum ovv. uw naam (en BIG nummer):j.a.m.van_rooden@lumc.nl

Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de KNOV, NVOG en de BEN.

 

portfolio

Keuze-items SEO
In 2013 worden ook de gegevens van het type SEO, de conclusie en het advies/beleid geïmporteerd in Peridos. Gebleken is dat echopraktijken een grote verscheidenheid aan keuze-items bij het SEO hanteren. Voorwaarde voor een goede registratie is een landelijke eenheid in taal en daarom heeft het Centraal Orgaan voor prenatale screening de keuze-items voor deze velden gedefinieerd.  Alle echopraktijken en echoscopisten in Nederland dienen deze keuze-items te gebruiken.

Type SEO

 • Primair onderzoek
 • Herhalingsonderzoek
 • Vervolgonderzoek

Conclusie SEO

 • Geen bijzonderheden
 • Verdenking afwijking
 • Incompleet onderzoek

Advies/beleid

 • Geen verder onderzoek
 • Herhalingsonderzoek
 • Verwijzing GUO
 • Vervolgonderzoek voor pyelectasie

Voor SEO-echscopisten, echopraktijken en andere geïnteresseerden is  hieronder een hand-out te downloaden met een korte beschrijving van de keuze-items wat u in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Handout keuze-items SEO okt.2013

 

 

Peridos logo

Er zijn nieuwe queries beschikbaar voor counseling, combinatietest en NT-meting in Astraia.
De startdatum van alle queries is aangepast naar 1 januari 2012. De query voor het SEO is flink uitgebreid, zodat nu ook behalve de neuraalbuisdefecten ook afwijkingen aan andere orgaansystemen worden opgeladen in Peridos.
De nieuwste queries zijn binnenkort te vinden in het Peridos portaal.

Wij verzoeken alle gecontracteerde praktijken een upload te doen in Peridos van de prenatale screeningsgegevens t/m het 3e kwartaal 2013.

Zorgverlener is verantwoordelijk voor mutaties, certificering en accordering
Wijzigingen in het personeelsbestand van de praktijk moeten worden doorgegeven aan het Regionaal Centrum. Het komt nog regelmatig voor dat wij dit pas zien als data worden opgeladen in Peridos. Dit leidt tot veel onnodige foutmeldingen in Peridos en acties ter correctie. Iedere zorgverlener die een of meerdere verrichtingen in het kader van de prenatale screening uitvoert (counseling, NT en/of SEO) moet een kwaliteitsovereenkomst afsluiten. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen moet de zorgverlener in het bezit zijn van de benodigde certifica(a)t)en). Als de overeenkomst(en) door het Regionaal Centrum is afgesloten dan moet de zorgverlener de overeenkomst in Peridos  accorderen. Zonder akkoord is de overeenkomst namelijk niet van kracht. Dit kan gevolgen hebben voor declaraties, zorgverzekeraars kunnen in een afgeschermd gedeelte van Peridos controleren of de zorgverlener een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst heeft.

 

BEN

BEN logoOp vrijdag 1 november a.s. houdt de BEN haar jaarlijks symposium in Ede.
Onder andere Prof. Dr. Rabih Chaoui zal een lezing houden over het foetale hart en hartafwijkingen.
Voor leden is deelname gratis, voor niet leden is het inschrijfgeld € 60.00, inschrijven kan tot 25 oktober as.
Meer informatie: http://www.echoscopisten.nl/

 

Uitslag combinatietest

kansberekeningLandelijk wordt geadviseerd het noemen van een getal bij de uitslag van de combinatietest te begrenzen bij 1:5000. Bij een kans kleiner dan 1:5000 wordt geadviseerd geen getal meer te noemen, maar aan te geven dat de kans op het krijgen van een kindje met trisomie 21, 13 of 18 kleiner is dan 1:5000.
De reden hiervoor is dat het niet zinnig is om dergelijke kleine kansen met de zwangeren te communiceren.

 

 

POLS studie POLS
Het LUMC is sinds kort gestart met de POLS studie (Pulse Oximetry Leiden Screening Studie). Tien verloskundigenpraktijken, het Diaconessenhuis Leiden, het Rijnlandziekenhuis en het LUMC werken samen in dit onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van screening op aangeboren hartafwijkingen door middel van saturatiemetingen. Met een saturatiemeting worden alle a terme pasgeborenen minimaal een uur na de geboorte en op levensdag 2 of 3 gescreend op aangeboren hartafwijkingen. De meting wordt verricht door degene die de pasgeborene onderzoekt na de geboorte (de verloskundige of de arts(assistent). De metingen zullen zowel bij de bevallingen in het ziekenhuis als bij de thuisbevallingen worden verricht na schriftelijke toestemming van beide ouders. Als de meting afwijkend is (screening positief) wordt de pasgeborene nagekeken door een arts van de afdeling kindergeneeskunde. Ook wordt er een echocardiografie verricht. Meer informatie: www.polsstudie.nl

 

Vacature landelijk technisch beheerder
De acht regionale centra voor prenatale screening zijn op zoek naar een technisch beheerder voor het beheer van de landelijke database Peridos. In Peridos worden gegevens over de uitvoering van de prenatale screening verzameld bij verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen. Peridos wordt gebruikt voor contractbeheer, kwaliteitsborging van de uitvoering van de screening en monitoring van het programma.

Vacaturetekst landelijk technisch beheerder
Geplubliceerd op 21 oktober 2013