Nieuwsbrief april 2013

In deze nieuwsbrief:

 •   CRL-meting
 •   MoM opnieuw berekenen
 •   Regiobijeenkomst 18 maart 2013
 •   Volgende regiobijeenkomst: maandag 1 juli 2013
 •   WBO- aanvraag NIPT bij verhoogde kans op Down
 •   Peridos: Aanleveren en actualiseren gegevens
 •   Astraia query
 •   SEO-beeldbeoordeling per echoscopist
 •   Visitatie echocentra 2013

CRL-meting

Een goede CRL-meting is van groot belang. Enerzijds voor een betrouwbare vaststelling van de termijn en anderzijds omdat op basis van de metingen:  CRL, nekplooi, PAPP-A en βhCG gestandaardiseerd worden. Landelijk is besloten dat de CRL ten tijde van de NT- meting gebruikt wordt bij de kansberekening.

Mom opnieuw berekenen

Als de bloedbepaling op een eerder moment gedaan wordt dan de NT- meting, dan kan de CRL op het moment van de meting verschillen van de CRL ten tijde van de bloedbepaling. Er moet dan een aanpassing van de MoM worden gedaan. Om nu te voorkomen dat er bij elke dag verschil onduidelijkheid ontstaat of er een herberekening moet worden gedaan (in 2/3 van de gevallen op basis van een steekproef in onze regio), is besloten om dit alleen te doen wanneer de uitslag zou kunnen veranderen van screen-positief naar screen-negatief  en vice versa.

MoM waarden uit het lab moeten worden herberekend als:

 • Het verschil 1-2 dagen is bij een kans van 1:150-1:300
 • Het verschil 3-5 dagen is bij een kans 1:5-1:600
 • Bij een verschil van meer dan 5 dagen moet de kans altijd worden herberekend.

Aanvraagformulier RIVM 1e trimester serum test (LIS) v1

Blanco uitslag FMF april’13

 

Regiobijeenkomst 18 maart 2013

Meer dan 50 zorgverleners hebben de regiobijeenkomst van 18 maart jl. bezocht. Aan de orde kwam de invulling van de komende visitatie in onze regio. Mw. Mieke Kraan- van der Est, kwaliteitsadviseur heeft de ervaringen vanuit de regio Zuidwest Nederland met ons gedeeld. Na de pauze hielden Phebe Adama van Scheltema en Tess Meuleman, beiden arts prenatale geneeskunde in het LUMC een presentatie over resp. de foetale nieren en afwijkingen aan de buikorganen.

De volgende regiobijeenkomst is gepland op maandag 1 juli 2013.

Het programma voor deze avond moet nog worden ingevuld. Hebt u ideeën of suggesties?

Laat het ons dan weten!

WBO- aanvraag NIPT bij verhoogde kans op Down

Het aanbieden van de Non-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is WBO-vergunningsplichtig. Eind maart is landelijk een WBO -vergunning aangevraagd om NIPT aan te bieden aan zwangeren met een verhoogde kans op downsyndroom. Het is een aanvraag om wetenschappelijk onderzoek te doen naar NIPT, waarbij de uitslag van NIPT aan de zwangere wordt meegedeeld. De Gezondheidsraad zal de minister van VWS hierover adviseren. De minister zal waarschijnlijk pas over een half jaar een besluit nemen over het verstrekken van de WBO-vergunning.

Door op onderstaande link te klikken leest u meer over de Kamervragen die op 29 januari jl. zijn gesteld over de NIPT en het antwoord van de minister.

Kamervragen NIPT februari 2013

Aanleveren gegevens

Wij verzoeken alle counselingspraktijken en echocentra om ieder kwartaal de screeningsgegevens op te laden in Peridos. De praktijken die dit nog niet hebben gedaan vragen wij de screeningsgegevens van het 1e kwartaal 2013 op te laden in Peridos.

Laatste oproep aanleveren screeningsgegevens 2012!

Alle gecontracteerde praktijken uit onze regio zijn in januari van dit jaar gevraagd de gegevens van 2012 aan te leveren in Peridos. De meeste praktijken hebben dit gedaan, maar nog niet allemaal. Daarom een laatste oproep aan deze praktijken om vòòr 15 mei 2013 de gegevens aan te leveren. Na deze datum worden de bestanden verwerkt en zal indien nodig per e-mail met de zorginstellingsbeheerder teruggekoppeld worden of er aanvullingen of correcties nodig zijn. Vervolgens worden de gegevens over 2012 als definitief beschouwd en wordt begonnen met de verwerking hiervan.

Zorgverlenergegevens: In Peridos staat alle informatie over de zorgverleners die een contract hebben met het regionaal centrum. Wij halen hier de benodigde contactinformatie uit om berichten naar u toe te sturen. Het is daarom van belang dat de juiste informatie in Peridos staat. Wij verzoeken u dan ook om in Peridos te controleren of uw persoonlijke gegevens correct vermeld staan en bij wijzigingen de gegevens aan te passen. De zorginstellingsbeheerder van uw praktijk kan in Peridos de wijzigingen aanbrengen of u stuurt een e-mail naar: j.a.m.van_rooden@lumc.nl

Zorginstellingsgegevens: De zorginstellingsbeheerder wordt verzocht de gegevens van de praktijk te controleren en up-to-date te houden. Het is van belang voor de gegevensafdracht om wijzigingen in het zorgverlenersbestand (incl. waarnemers) van de praktijk te registreren in Peridos. Als de zorgverlener nog geen overeenkomst heeft met een regionaal centrum, dan graag een e-mail naar de coördinator van het regionaal centrum.

Naar de Peridos database  

 

Nieuwe query’s Astraiagebruikers

Nogmaals willen wij u erop wijzen dat voor de aanlevering van screeningsgegevens in Peridos nieuwe query’s zijn ontwikkeld voor de counseling, NT en combitest. Deze zijn volledig up to date en te downloaden via de website van Peridos voor Astraia http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/.  In de bijbehorende (herziene) handleiding is beschreven hoe de oude queries uit Astraia verwijderd kunnen worden en de nieuwe kunnen worden opgeladen. Wij vragen u de nieuwe queries te gebruiken.

Beeldbeoordeling SEO

Om in onze regio een indruk te krijgen van de kwaliteit en uniformiteit in de uitvoering van de SEO, is besloten om tijdens de visitatie van echocentra in 2013 het accent te leggen op de individuele beeldbeoordeling. Leidraad bij de beoordeling is het protocol Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) versie 2.0 van de NVOG.  Tevens zal gekeken worden naar het aantal per echoscopist uitgevoerde SEO’s. Door op onderstaande link te klikken opent u het beoordelingsformulier.

Beeldbeoordeling blanco SEO-RCNZH 2013

Visitatie echocentra 2013

Volgens landelijke afspraken wordt elk echocentrum waarmee het Regionaal Centrum een contract heeft één keer per twee jaar gevisiteerd door vertegenwoordigers van het Regionaal Centrum. In de vorige nieuwsbrief, 1-2013, hebben wij u hierover geïnformeerd. Alle gecontracteerde centra  hebben een datum voor dit bezoek ontvangen. De individuele echoscopisten met een SEO-overeenkomst in onze regio hebben een brief ontvangen waarin is uitgelegd hoe invulling wordt gegeven aan de beoordeling.

Dinsdag 16 april 2013

Leiden: Diaconessenziekenhuis, SCAL Medische Diagnostiek en Verloskundig Echocentrum De Poort

Dinsdag 14 mei 2013

Verloskundige praktijk Rijswijk, Bronovoziekenhuis Den Haag

Dinsdag 28 mei 2013

Den Haag: Hagaziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden

Dinsdag 18 juni 2013

Zoetermeer: Verloskundige praktijk Keita, Verloskundige praktijk Embe

Dinsdag 3 september 2013

Leiderdorp Rijnlandziekenhuis, Gouda InZwang

Dinsdag 17 september 2013

Bovenmaas Zoetermeer, Bovenmaas Den Haag

Dinsdag 1 oktober 2013

Den Haag: Het Palet en Verloskundige Echo Praktijk

Dinsdag 15 oktober 2013

Den Haag: Diagnostisch Centrum Haaglanden

 

 

 


Geplubliceerd op 16 april 2013