Extra nieuwsbrief oktober 2017 -nieuwe werkwijze CT-

Nieuwe werkwijze combinatietest

Deze nieuwsbrief staat in zijn geheel in het teken van de nieuwe landelijke werkwijze combinatietest. Bijgevoegd vindt u een powerpoint-presentatie PPT digitale labworkflow CT waarin beknopt de belangrijkste zaken worden uitgelegd. Uitgebreide handleidingen en invulinstructies zijn te vinden op de website van Peridos www.peridos.nl. Het Star-SHL heeft voor de counselor/aanvrager van de combinatietest een document opgesteld en kunt u via deze link inzien.

 

Op 6 november a.s. wordt in onze regio de digitale labaanvraag combinatietest in Peridos in gebruik genomen, behalve voor zwangeren zonder BSN. Ook zal vanaf die datum het Star-SHL het screeningslaboratorium zijn. Vanaf 6 november kunt u geen papieren labaanvraag meer doen.

Het labaanvraagformulier van het Star-SHL voor zwangeren zonder BSN staat op de website van Peridos. Dit is de enige plek waar dit formulier te downloaden is. Als er een nieuwe versie komt, zal deze alleen daar worden gepubliceerd. Om misverstanden te voorkomen is het niet wenselijk om het aanvraagformulier op de eigen website te plaatsen.

In de transitieperiode (1 oktober-1 december) moeten de verschillende onderdelen van de combinatietest binnen één regio worden uitgevoerd.

Het NT-echocentrum was en blijft verantwoordelijk voor de communicatie over de uitslag van de combinatietest aan de zwangere (en aan de verloskundig zorgverlener indien deze niet de aanvrager is). De huidige werkwijze hoeft door deze nieuwe werkwijze dus niet te wijzigen. Bij onduidelijkheden in de routing adviseren wij om contact op te nemen met het uitvoerend NT-echocentrum.

Star-SHL maakt uitsluitend afspraken met de NT-echocentra en zal ervoor zorgen dat de echocentra een startvoorraad afname-enveloppen ontvangen. Het NT-echocentrum is verantwoordelijk voor de verspreiding van de afname-enveloppen onder haar verwijzers.

Als het stoppende lab tijdens de transitieperiode de biochemie-analyse reeds heeft gedaan, dan zal dit lab ook na de transitiedatum de evt. kansberekening en evt. herberekening uitvoeren.

Wat moet de zorgverlener geregeld hebben om vanaf 6 november a.s. toegang te hebben tot de digitale labworkflow CT:

  • U heeft een counselings- en/of NT-overeenkomst
  • U beschikt over de juiste inloggegevens van Peridos
  • U heeft de juiste rol in Peridos
  • U bent aan de juiste praktijk(en) gekoppeld in Peridos.

Wat moet de zorginstellingsbeheerder van de praktijk geregeld hebben:

  • Om gereedstaande uitslagen te kunnen ontvangen dient het veld ‘e-mailadres labworkflow combinatietest’ te worden ingevuld bij de zorginstellingsgegevens in Peridos.
  • Notificatiefrequentie voor NIPT en CT is op dit moment niet gesplitst. De keuze die hier gemaakt wordt geldt vooralsnog voor beide onderzoeken.
  • Het zorgverlenersbestand van de praktijk moet actueel zijn en blijven. Mutaties kunnen per e-mail worden doorgegeven aan Annemieke van Rooden, coördinator RCNZH j.a.m.van_rooden@lumc.nl.

De bevoegdheid om de labaanvraag combinatietest te kunnen doen, wordt automatisch aan de rol ‘counselor’ in Peridos toegevoegd.

Het Star-SHL zal vanaf 6 november in Peridos automatisch geselecteerd worden bij ‘laboratorium labaanvraag combinatietest’.

 

A terme datum en herberekening

Bij de labaanvraag is het van belang dat de ingevulde à terme datum volgens het landelijk dateringsprotocol is vastgesteld. De à terme datum die bij de labaanvraag moet worden opgegeven wordt uitsluitend gebruikt voor de labaanvraag. Als de zwangere met deze zwangerschap al bekend is in Peridos (counselingsgegevens) kan het zijn dat er al een à terme datum is ingevuld, zonder dat er een termijnecho was gedaan. Als de à terme datum bij de labaanvraag wordt ingevuld, overschrijft deze de eerder ingevulde datum.

LET OP: Mocht blijken dat de à terme datum die via de labaanvraag digitaal naar het laboratorium is gestuurd toch niet correct is, of dat de zwangerschapduur ten tijde van de NT-meting moet worden bijgesteld, dan dient de echoscopist het laboratorium hierover te informeren. De gewijzigde à terme datum kan namelijk gevolgen hebben voor de kansberekening.

Als blijkt dat de bij de labaanvraag opgegeven zwangerschapsduur toch niet juist was, dient een herberekening te worden aangevraagd. LET OP: correctie van de à terme datum bij het invullen van de NT-gegevens is niet voldoende, omdat de MoM’s PAPP-A en ß-HCG dan al berekend zijn. In het document werkafspraken staat in welke gevallen een herberekening moet plaatsvinden. Dit wordt bepaald door het verschil in zwangerschapsduur en de afgegeven kansen zijn hierbij van invloed.

Herberekening is noodzakelijk:

  • bij een verschil van >5 dagen altijd herberekening
  • bij een verschil van 3-5 dagen en de kans is tussen 1:5 en 1:600
  • bij een verschil van 1-2 dagen en de kans is tussen 1:150 en 1:300

De verantwoordelijkheid voor het signaleren van de noodzaak tot een herberekening ligt bij de echoscopist.

Geplubliceerd op 19 oktober 2017