Tarieven prenatale screening 2020

De tarieven voor prenatale screening worden geïndexeerd op basis van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.
De tarieven voor 2020 zijn:

Counseling € 47,00
NIPT (Trident-2) € 175,00 (eigen bijdrage)
NT-meting (onderdeel combinatietest):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 180,12
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 108,74
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 157,03
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 157,03

Het tarief voor de serumscreening is, zoals aangegeven in de werkafspraken van Star-SHL met de echocentra, jaarlijks geïndexeerd op basis van de nieuwe NZa-tarieven. Het landelijk vastgestelde maximum NZa-tarief voor de serumscreening in 2019 is € 71,38. Dit betekent een indexering van 1,9% t.o.v. het serumtarief in 2019 van € 70,06. Op basis van deze indexering zal Star-SHL per 1 januari 2020 € 65,22 in rekening brengen voor de serumscreening.

Geplubliceerd op 12 december 2019