SEO en het coronavirus

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd: met name het verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt is toegevoegd, en het advies blijft om de dag voor de afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van het RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus

 

Geplubliceerd op 24 september 2020