SEO en het coronavirus update

Vanwege het toegenomen aantal besmettingen geldt een nieuw landelijk beleid voor de uitvoering van het SEO. Dit beleid is vastgesteld door het RIVM, de NVOG en de BEN. Zie https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus

Aangepast werd:

  • het dragen van een niet-medisch mondmasker door zwangere en partner,
  • het dragen van een II/II-R mondmasker door de echoscopist,
  • een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan WEL een SEO krijgen,
  • het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Op de website https://www.pns.nl/20-weken-echo/20-wekenecho-en-coronavirus  is ook de informatie voor zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. Aangepast werd:

  • zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondmasker,
  • wanneer de partner wegens klachten niet kan meekomen wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt de zwangere zonder partner.

Lokaal kunnen vanuit de Veiligheidsregio strengere maatregelengelden.

Geplubliceerd op 22 oktober 2020