Nascholing NIPT 24 feb. en 26 maart 2014

Op advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van VWS besloten het NIPT-consortium (de acht universitair medische centra) een vergunning te verlenen voor het gebruik van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Diagnostiek) als vervolgscreening. Dit betekent dat vrouwen bij wie een verhoogd risico is vastgesteld op trisomie 21, 13 of 18 (syndroom van Down, Patau of Edwards) kunnen kiezen voor de NIPT als vervolgonderzoek, naast de nu al beschikbare vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

buisjes bloed

Om ervoor te zorgen dat u als zorgverlener voldoende toegerust bent om informatie over NIPT te kunnen geven tijdens het eerste (counselings-)gesprek, organiseert het Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid-Holland op maandag 24 februari en op woensdag 26 maart as. in het LUMC een nascholing over dit onderwerp. Op beide dagen wordt hetzelfde programma behandeld, u kunt voor een van beide data kiezen.
De nascholing is primair bedoeld voor counselors van prenatale screening. Uiteraard zijn ook andere zorgverleners, betrokken bij de uitvoering van het prenatale screeningsprogramma, welkom.
Nadrukkelijk adviseren wij u de nascholing bij te wonen. De kans bestaat dat nascholing over NIPT verplicht gesteld gaat worden voor counselors. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij u informeren.

Plaatsing is op volgorde van aanmelding. Zorgverleners uit de regio noordelijk Zuid-Holland krijgen voorrang.

Data: Maandag 24 februari en woensdag 26 maart 2014

 

Tijd: 14.00-16.30 uur

Locatie: LUMC, collegezaal 5 (K-1)

Aanmelden: Formulier via de website van het RCNZH (onderaan dit bericht). LET OP: U bent pas aangemeld als u een bevestigingsbericht heeft ontvangen op het door u ingevulde e-mailadres.

Kosten: Geen

Accreditatie: Aangevraagd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten (BEN 3pt A 1420), huisartsen en verpleegkundigen.

 

NIPT plaatje

 

 

PROGRAMMA

14.00 uur

Inleiding

Mw. Dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog en hoofd RCNZH

 

14.10 uur

Wat is NIPT?

Mw. Dr. E. Boon, Klinische Genetica LUMC

 

14.40 uur 

NIPT in Nederland: de TRIDENT studie

Dhr. Prof. Dr. D. Oepkes, gynaecoloog-perinatoloog LUMC

 

15.10 uur 

PAUZE 

 

15.30 uur 

Wat verandert er in de counseling?

Mw. M.C. Haak

 

16.00 uur

Regionale aspecten

Mw. M.C. Haak, Mw. E. Boon en Mw. A. van Rooden

 

16.10 uur

Vragen

Mw. M.C. Haak, Mw. E. Boon en Dhr. D. Oepkes

 

16.30 uur

Einde en uitreiking certificaten