Kwaliteitsaudits

Aan de hand van de geldende landelijke kwaliteitseisen en het draaiboek prenatale screening voert het Regionaal Centrum een kwaliteitstoets uit op basis van de door de zorginstellingen aangeleverde informatie en de gegevens bekend bij het Regionaal Centrum. De Regionale Centra controleren en borgen de kwaliteit van de praktijk aan de hand van een landelijk vastgesteld format. In het Platform Regionale Centra Prenatale Screening vindt afstemming plaats over de werkwijze, inclusief de vorm van de kwaliteitsaudits.

Counselingspraktijken

In de regio Randstad-Midden zal in het najaar van 2019 bij de gecontracteerde counselingspraktijken een digitale audit uitgevoerd worden. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de organisatie en uitvoering van de counselingsgesprekken, de wijze van informatie aan de zwangere, de gevolgde opleidingen en nascholing van de individuele zorgverlener en het aantal gevoerde counselingsgesprekken.

Echocentra

De Regionale Centra controleren en borgen de kwaliteit van echocentra aan de hand van het Format kwaliteitsaudits echocentra. Dit format is een beschrijving van de werkwijze bij de audit, inclusief de rapportage en de controle van de verbeteracties en bevat een lijst van de te toetsen items. De werkomgeving, de analyseapparatuur, de echoapparatuur, de software en de te gebruiken database dienen te voldoen aan landelijk vastgestelde eisen.

Door hier te klikken leest u meer over de kwaliteitseisen en overeenkomsten.