Kwaliteitsaudit echocentra

Om vast te stellen of een echocentrum voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voert de SPSRM elke twee jaar een kwaliteitsaudit uit bij de echocentra waarmee zij een contract heeft afgesloten in de regio Randstad-Midden.

Basis voor de audit is een vragenlijst die wordt ingevuld door de contactpersoon van het echocentrum. Vervolgens bezoekt het auditteam van de SPSRM het echocentrum dat vertegenwoordigd wordt door de contactpersoon en minimaal één actief betrokken echoscopist.
Leidraad voor het auditgesprek vormen de uitkomsten van de vragenlijst, geconstateerde bijzonderheden in de vragenlijst, de kwaliteit van de echo-apparatuur, actuele ontwikkelingen in de prenatale screening, ontwikkelingen binnen het echocentrum en de samenwerking met SPSRM. Ook het echocentrum wordt uitgenodigd gespreksonderwerpen in te brengen.

De tijdens de audit gesignaleerde verbeter- en adviespunten worden opgenomen in een auditverslag, waarna de opvolging wordt gemonitord. Wanneer opvolging uitblijft kan dit gevolgen hebben voor het voortbestaan van het kwaliteitscontract met het betreffende echocentrum.

De SPSRM voert de audit uit aan de hand van het Format kwaliteitsaudits echocentra. Dit format is een beschrijving van de werkwijze bij de audit, inclusief de rapportage en de controle van de verbeteracties en bevat een lijst van de te toetsen items. Door hier te klikken leest u meer over de kwaliteitseisen en overeenkomsten.

Voorheen beoordeelde de SPSRM de echoscopisten en het echocentrum gelijktijdig. Vanaf 2020 heeft de SPSRM de beeldbeoordeling van de individuele echoscopisten losgekoppeld van de audit van de echocentra. Meer informatie over de beeldbeoordeling voor echoscopisten vindt u hier.