Kwaliteitstoets counseling

Aan de hand van de geldende landelijke kwaliteitseisen zoals gepubliceerd op de website van het RIVM en het Draaiboek Prenatale Screening voert het Regionaal Centrum 2-jaarlijks een kwaliteitsaudit uit op basis van de door de zorginstelling aangeleverde informatie en de gegevens van het Regionaal Centrum (administratie RC en Peridos).

Deelname aan de audit is verplicht en staat beschreven in het samenwerkingscontract tussen zorginstelling en het Regionaal Centrum. De audit resulteert in een rapportage waarin eventuele verbeterpunten voor de voor de zorginstelling staan geformuleerd.

Tijdens de audit wordt onder andere aandacht besteed aan de organisatie en de uitvoering van de counselingsgesprekken, de wijze van informatie aan de zwangere, de gevolgde opleidingen en nascholing van de individuele zorgverlener en het aantal gevoerde counselingsgesprekken.

Klik hier voor de handleiding bedoeld de voor contactpersonen audit counseling