Kwaliteitsaudit counselingspraktijken

In de regio Randstad-Midden zijn wij in november 2019 gestart met de digitale audit van de counselingspraktijken. Klik hier voor de regionale planning 2020

Al langer bestond bij de Regionale Centra de wens om een gezamenlijk systeem te gaan gebruiken voor de audit van de counselingspraktijken en hiermee landelijk een uniforme werkwijze en de kwaliteit van het auditproces te borgen en verder te professionaliseren.

Hoe ziet de nieuwe werkwijze eruit?

  • Alle regionale centra gebruiken Peridos ter ondersteuning van de audit.
  • Door de zorginstelling wordt een vertegenwoordiger benoemd:
  • de ‘contactpersoon audit counseling’ ontvangt notificaties vanuit Peridos m.b.t. de audit en is verantwoordelijk voor de acties voortkomend uit het auditproces en deelt de inhoud en de te nemen acties met de collega’s
  • De vragenlijst wordt via Peridos beschikbaar gesteld en ingevuld door de ‘contactpersoon audit counseling’

Aan de hand van de geldende landelijke kwaliteitseisen zoals gepubliceerd op de website van het RIVM en het Draaiboek Prenatale Screening voert het Regionaal Centrum vervolgens een kwaliteitstoets uit op basis van de door de zorginstelling aangeleverde informatie en de gegevens van het Regionaal Centrum (administratie RC en Peridos).

Deelname aan de kwaliteitstoets is verplicht en staat beschreven in het samenwerkingscontract tussen zorginstelling en het Regionaal Centrum. De toets resulteert in een rapportage waarin eventuele verbeterpunten voor de voor de zorginstelling staan geformuleerd.

Tijdens de toets wordt onder andere aandacht besteed aan de organisatie en de uitvoering van de counselingsgesprekken, de wijze van informatie aan de zwangere, de gevolgde opleidingen en nascholing van de individuele zorgverlener en het aantal gevoerde counselingsgesprekken.

Stappen van een audit:

Stappenplan

Klik hier voor de korte handleiding bedoeld de voor contactpersonen audit counseling