Klachten

Klachtenprocedure

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan acht regionale centra een vergunning verleend om de prenatale screening te coördineren. De informatievoorziening (counseling), bloedafname, nekplooimeting en het SEO (20-weken-echo) worden uitgevoerd in de reguliere zorg.

De SPS Randstad-Midden heeft contracten met de uitvoerders en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.

Bent u niet tevreden over (een onderdeel van) de dienstverlening of over de gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van prenatale screening dan willen wij dat graag weten.
Wij vragen u het formulier op deze pagina in te vullen en te verzenden.

Wat gebeurt er na het indienen van een klacht?

Elke klacht wordt doorgegeven aan de directeur van SPS Randstad-Midden. Er wordt door ons contact opgenomen met de betreffende organisatie om de oorzaak van de klacht te achterhalen en te onderzoeken hoe herhaling kan worden voorkomen.
U wordt schriftelijk of mondeling hiervan op de hoogte gebracht.

Vervolgens worden alle klachten geïnventariseerd om hiermee, indien nodig, onderdelen van het screeningsprogramma of de opleiding van de zorgverleners te verbeteren.

Klachtenformulier SPS Randstad-Midden

  • Gegevens melder

  • Als u uw e-mailadres invult, ontvangt u na versturen een bevestiging per e-mail.
  • Gegevens praktijk