Opleidingen echoscopisten ETSEO

Onderstaand treft u een algemeen overzicht van de opleidingen eerste trimester SEO.
Op 3 februari jl hebben betrokkenen (bij de SPSRM) deze informatie per e-mail ontvangen op hun persoonlijke e-mailadres aangepast aan hun specifieke situatie.

Overzicht opleidingen ETS

Voor meer informatie over scholing eerste trimester SEO: www.clbps.nl/scholing/

Voor meer informatie over de implementatie eerste trimester SEO: www.pns.nl

Geplubliceerd op 4 februari 2021