Werkgebied Randstad Midden

Het geografisch werkgebied van de acht Regionale Centra is dezelfde als die van de klinisch
genetische centra in Nederland verbonden aan de academische centra.

Werkgebied Randstad Midden