NIPT

De niet-invasieve prenatale test

 

NIPT plaatje

Minister E. Schippers van VWS heeft aan het NIPT-consortium, een samenwerkingsverband met daarin vertegenwoordigers van de 8 universitair medische centra, vergunning verleend voor een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT) met de niet-invasieve prenatale test (NIPT). De minister neemt dit besluit op basis van een advies van de Gezondheidsraad.

De vergunning geldt voor een periode van twee jaar die zal starten op 1 april 2014. Op basis van een evaluatie van deze proef zal de minister een besluit nemen over structurele inbedding in de prenatale screening.

Wat is NIPT?

Bij de NIPT-test wordt bloed afgenomen bij de zwangere vrouw. Het DNA van het ongeboren kind dat hierin aanwezig is, wordt vervolgens bekeken op chromosoomafwijkingen. Het gaat daarbij om downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom (trisomie 21, 18 en 13 ). De test brengt in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie (invasieve diagnostiek) geen miskraamrisico met zich mee. De NIPT-test zou daarmee een veilige tussenstap zijn na een verhoogde combinatietest en daarmee een vlokkentest of vruchtwaterpunctie meestal overbodig maken.

Het RIVM is namens het ministerie van VWS regisseur van de prenatale screening op downsyndroom. NIPT is hier geen onderdeel van. Wel zal het RIVM ervoor zorgen dat de informatie over NIPT verwerkt wordt in de huidige voorlichtingsmaterialen. Ook zorgt het RIVM er met de regionale centra voor prenatale screening voor dat de zorgverleners die aanstaande ouders begeleiden, voldoende zijn toegerust om informatie over NIPT te kunnen geven tijdens het eerste gesprek over de zwangerschap:  Nascholing NIPT

Wie komt in aanmerking?

Naast de nu al beschikbare vlokkentest of vruchtwaterpunctie zal tijdens de proefperiode de NIPT als vervolgonderzoek aangeboden worden aan zwangere vrouwen met een medische indicatie en vrouwen die na de combinatietest een verhoogde kans hebben (groter of gelijk aan 1 op 200) op het krijgen van een kind met trisomie 21, trisomie 18 of trisomie 13.

Vrouwen die 36 jaar of ouder zijn komen niet direct in aanmerking voor de NIPT en moeten eerst de combinatietest laten afnemen.

Vergoeding

De minister heeft een besluit genomen over de vergoeding van de NIPT: wanneer een zwangeren in aanmerking komt voor NIPT dan krijgt zij de test vergoed ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico.

Tegelijkertijd heeft de minister aangegeven dat de regels voor 2015 zullen worden aangepast.

Wij maken u erop attent dat tussen nu en 1-1-2015 hierin nog zaken kunnen wijzigen.

Besluit vergunning WBO aanvraag NIPT

Vergoeding NIPT maart2014

MeeroverNIPT

Algemene informatiefolder NIPT