Tarieven

De zorgverzekeraar betaalt de kosten van het counselingsgesprek met de verloskundig zorgverlener over de mogelijkheden van screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van de zwangere.

Let op: de zorgverzekeraar betaalt alleen wanneer de zorgverlener een overeenkomst heeft met een Regionaal Centrum. Via een webapplicatie kunnen zorgverzekeraars in de contractantendatabase van de Regionale Centra nagaan of een zorgaanbieder beschikt over een overeenkomst met een Regionaal Centrum. Als dit niet het geval is, kan de zorgverzekeraar de declaratie afwijzen.

Voor meer informatie over declareren zie de websites van de verschillende beroepsorganisaties of RIVM. De tarieven voor prenatale screening worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

De tarieven per 1-8-2021 zijn:

  • counseling €67,29. Dit is het tarief voor de 1e lijn. Voor de 2e lijn moet dit nog worden vastgesteld. 
  • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 186,63
  • combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40
  • serumscreening Star-SHL € 74,23
  • SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
  • SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00.

Voor meer informatie over het tarief en de uitbetaling 1e trimester SEO zie https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo