Erasmus NIPT-lab

Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld een NIPT-uitslag:
Telefoon: 010- 70 36 915
E-mail: ervo@erasmusmc.nl

Voor praktische vragen:
E-mail: loket.klinischegenetica@erasmusmc.nl
Telefoon: 010- 70 38 995

In het algemeen informatie over het NIPT Consortium:
http://www.niptconsortium.nl