Echoscopisten

SEO

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het SEO kan worden uitgevoerd tussen 18+0 en 21+0 weken van de zwangerschap. Echter de voorkeur is om tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap het onderzoek uit te voeren. Ook bij een incomplete SEO, vanwege onvoldoende beeldvorming, geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.

Het SEO maakt deel uit van prenatale screening en wordt alleen uitgevoerd indien een zwangere gecounseld is en kiest voor dit onderzoek. Het SEO wordt uitgevoerd door een SEO-echoscopist met een kwaliteitsovereenkomst. Dit is een zorgverlener met een erkende echoscopische opleiding en voldoet aan de landelijke vastgestelde kwaliteitseisen.

NT

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken namelijk een bloedonderzoek en de nekplooimeting (NT) bij de foetus. De NT (nuchal translucency) meting wordt uitgevoerd via een echo in de periode van 11+2 tot 14+1 weken zwangerschap (passend bij een CRL vanaf 45 – 84 mm). De combinatietest maakt deel uit van de prenatale screening en wordt alleen uitgevoerd indien een zwangere gecounseld is en kiest voor deze test. De NT-meting wordt uitgevoerd door een NT-echoscopist met een kwaliteitsovereenkomst. Dit is een zorgverlener met een erkende echoscopisch opleiding en voldoet aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen .

Door de komst van de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)  op 1 april 2017 is het aantal combinatietesten in Nederland sterk gedaald. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist. Deze eisen zijn op 30 november vastgesteld na advisering door de programmacommissie en zijn ingegaan per 1 september 2018.

Kwaliteitseisen

Het echocentrum en de NT- en SEO-echoscopisten dienen in het kader van de Wet op de BevolkingsOnderzoeken (WBO) resp. een samenwerkingsovereenkomst en een kwaliteitsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screeningin de regio waar de echoscopist werkzaam is.

De echoscopist is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in de kwaliteitsovereenkomst.

Indien een echoscopist een kwaliteitsovereenkomst heeft en in een andere regio gaat werken, dan toetst het betreffende Regionaal Centrum of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet en vraagt aan de zorgverlener de laatste kwaliteitsbeoordeling op. Afhankelijk hiervan kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen Regionaal Centrum en echoscopist.

Voor meer informatie over de kwaliteitseisen klik hier.