Zorginstelling

Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) en is in die zin vergunningplichtig.

De Regionale Centra voor Prenatale Screening (acht in totaal) zijn de vergunninghouders en zorgen voor samenwerkingsafspraken via overeenkomsten met alle betrokken partijen.

Dit betekent dat  zorginstellingen die prenatale screening uitvoeren wettelijk verplicht zijn om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beoordeelt aan de hand  van de aanvraag of de zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.