Echobeoordeling

Het Regionaal Centrum draagt er zorg voor dat bij alle uitvoerders van de foetale nekplooimeting (NT) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling wordt uitgevoerd.

 

Relevante links t.b.v. de beeldbeoordeling NT en SEO 2018:

 

2018 Procedure beeldbeoordeling NT en SEO

2018 Logboek SEO voorbeeld

2018 Scoreformulier SEO beeldbeoordeling

2018 Logboek SEO blanco

NVOG Modelprotocol Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) v2

2018 Scoreformulier NT beeldbeoordeling

2018 Logboek NT blanco

NVOG Modelprotocol Nekplooimeting (NT)