Webinar verandering NIPT (verplicht voor counselors) – 7 februari 2023

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland.
De TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studies lopen af. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.
Een ingrijpende wijziging is dat zwangeren vanaf 1 april 2023 kosteloos aan de NIPT kunnen meedoen. Ook komt er een nieuwe toestemmingsregeling voor het gebruik van gegevens voor alle prenatale screeningen.

Onder regie van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek wordt momenteel – in samenwerking met de Regionale Centra, de verschillende beroepsgroepen en overige betrokkenen – de organisatie rond de NIPT opnieuw ingericht.
De overheveling van de huidige NIPT (in het kader van de TRIDENT-studies) naar de reguliere screening, brengt namelijk nogal wat wijzigingen met zich mee. Denk hierbij aan:

–          aanpassingen in Peridos en andere informatiesystemen (het hele bloedafnameproces verloopt voortaan digitaal)

–          aanpassingen ivm uitbetaling NIPT aan bloedafnamelokaties (BAO’s)

–          de herinrichting van de NIPT-laboratoria

–          nieuwe (of aangepaste) communicatiematerialen

–          gewijzigde exclusiecriteria

–          een nieuw protocol nevenbevindingen

Save the date: dinsdag 7 februari 2023 – Webinar NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?
Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er?

Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.
Het webinar komt direct na afloop daarom ook in een on-demand versie beschikbaar.

U kunt zich nu al aanmelden.

Geplubliceerd op 8 november 2022