Counselors

Kwaliteitseisen

In de kwaliteitseisen voor counselors wordt onder andere aangegeven dat de counselor een overeenkomst dient aan te gaan met het Regionaal Centrum, aan welke opleidingseisen de counselor moet voldoen en waaruit de werkzaamheden bestaan.