Counselors

Counseling voor prenatale screening is het informeren en begeleiden van de zwangere, zodat zij een keuze kan maken voor wel of geen screening op down-, edwards- en patausyndroom en op lichamelijke aandoeningen via de 20-wekenecho (SEO).

De zorgverlener vraagt aan iedere zwangere of ze informatie wil ontvangen over prenatale screening. Als de zwangere dat wil, dan volgt een counselingsgesprek. De counselor informeert de zwangere in één counselingsgesprek over de beide screeningen en begeleidt de zwangere bij het maken van een keuze voor de combinatietest of NIPT, het SEO of geen screeningstest(en).

Kwaliteitseisen

De zorginstelling en de counselor dienen in het kader van de Wet op de BevolkingsOnderzoeken (WBO) resp. een samenwerkingsovereenkomst en kwaliteitsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening in de regio waar de counselor werkzaam is. De counselor is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst.

Meer informatie over de kwaliteitseisen voor counselors vindt u hier.