Zorgverlener

Counseling

De counselor dient in het kader van de Wet op de BevolkingsOnderzoeken (WBO) een kwaliteitsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening in de regio waar de counselor werkzaam is. De counselor is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst.

Meer informatie over de kwaliteitseisen voor counselors vindt u hier.

Echoscopist

NT- en SEO-echoscopisten dienen in het kader van de Wet op de BevolkingsOnderzoeken (WBO) kwaliteitsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screeningin de regio waar de echoscopist werkzaam is.

De echoscopist is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in de kwaliteitsovereenkomst.

Indien een echoscopist een kwaliteitsovereenkomst heeft en in een andere regio gaat werken, dan toetst het betreffende Regionaal Centrum of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet en vraagt aan de zorgverlener de laatste kwaliteitsbeoordeling op. Afhankelijk hiervan kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen Regionaal Centrum en echoscopist.

Voor meer informatie over de kwaliteitseisen klik hier.