Zorgverlener

Iedere individuele zorgverlener die betrokken is bij de uitvoering van prenatale screening is wettelijk verplicht een kwaliteitsovereenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld. Met het aangaan van een kwaliteitsovereenkomst is de individuele zorgverlener gehouden aan deze kwaliteitseisen.

Counseling

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen voor counselors vindt u hier.

Echoscopist

Voor meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen voor echoscopisten klik hier.

Beleid aangaan en ontbinden kwaliteitsovereenkomsten:

  • Een kwaliteitsovereenkomst wordt na één jaar ontbonden als een counselor of echoscopist uit dienst is gegaan bij een zorginstelling en nergens anders (in Nederland) meer in die functie is gaan werken.
  • Voor echoscopisten die langer dan één jaar gestopt zijn, en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst aanvragen, geldt dat zij een logboek voor een beeldbeoordeling moeten gaan maken.
  • Voor echoscopisten die een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum maar in een andere regio willen gaan werken, kan de laatste kwaliteitsbeoordeling worden opgevraagd door het nieuwe regionale centrum bij de echoscopist.

U kunt het volledige beleid voor het aangaan en ontbinden van een kwaliteitsovereenkomsten hier downloaden: Beleid-aangaan-en-ontbinden-kwaliteitsovereenkomst

Herregistratie  

Klik hier voor het stroomdiagram herregistratie SEO-NT echoscopist.

Counselors die eerder een kwaliteitsovereenkomst hebben gehad en opnieuw een overeenkomst bij SPSRM willen aanvragen, verzoeken wij telefonisch contact met ons op te nemen op 071 200 12 20.