Counselen

Counseling

Counseling voor prenatale screening is het informeren en begeleiden van de zwangere, zodat zij een keuze kan maken voor wel of geen screening op down-, edwards- en patausyndroom en op lichamelijke aandoeningen via de 20-wekenecho (SEO).

De zorgverlener vraagt aan iedere zwangere of ze informatie wil ontvangen over prenatale screening. Als de zwangere dat wil, dan volgt een counselingsgesprek. De counselor informeert de zwangere in één counselingsgesprek over de beide screeningen en begeleidt de zwangere bij het maken van een keuze voor de combinatietest of NIPT, het SEO of geen screeningstest(en).

Meer informatie is te vinden in de Gespreksleidraad NIPT voor counselors.
De zwangere kan zich op dit counselingsgesprek voorbereiden via onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.