Counselen

Counseling is het door de verloskundig zorgverlener informeren en begeleiden van de zwangere bij het maken van een geïnformeerde keuze over eventuele deelname aan de prenatale screeningstesten (de NIPT en het SEO). Dit gebeurt in het counselinggesprek.

De counselor gaat in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) een kwaliteitsovereenkomst aan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening in de regio waar de counselor werkzaam is. De counselor is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst.

Meer informatie over de kwaliteitseisen voor counselors vindt u op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen.
Een kwaliteitsovereenkomst aanvragenhttp://www.pns.nl klik hier.