Counselen

Counseling

Het begrip counseling in het landelijke prenatale screeningsprogramma op aangeboren afwijkingen houdt in dat alle vrouwen (en hun partners) in het begin van de zwangerschap zowel schriftelijk als mondeling worden geïnformeerd over het bestaan van prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening.

Hierbij wordt gelet op het recht van de zwangere vrouw op haar verzoek niet geïnformeerd te worden (het ‘recht op nietweten’). Tevens houdt het begrip counseling in dat vrouwen die dat willen gefaciliteerd worden in het maken van een geïnformeerde keuze die past bij hun waarden en normen.

Het doel van de gegeven informatie en de besproken keuzemogelijkheden is de zwangeren in staat te stellen zelf in vrijheid een weloverwogen beslissing te nemen, zowel over het al dan niet laten verrichten van prenatale screening als de stappen die een zwangere neemt in geval van een eventuele afwijkende uitslag.

Meer informatie over counseling is te vinden op de website van het RIVM.
De zwangere kan zich op het counselingsgesprek voorbereiden via de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.