Counselen

Het begrip counseling in het landelijke prenatale screeningsprogramma op aangeboren afwijkingen houdt in dat alle vrouwen (en hun partners) in het begin van de zwangerschap worden geïnformeerd over het bestaan van prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening.

De counselor gaat in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) een kwaliteitsovereenkomst aan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening in de regio waar de counselor werkzaam is. De counselor is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst.

Meer informatie over de kwaliteitseisen voor counselors vindt u hier.
Een kwaliteitsovereenkomst aanvragen klik hier.