Bezwaarprocedure

De Regionale Centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM. Desalniettemin kan het voorkomen dat u het niet eens bent met het oordeel van het Regionale Centrum. U kunt dan een bezwaar indienen.

Klik hier om naar de bezwaarprocedure te gaan.