Echobeoordeling

2016 Beeldbeoordeling NT en SEO

Gebruik onderstaande link voor meer informatie over de beeldbeoordeling NT en SEO bij het RCNZH 2015-2016 beeldbeoordeling RCNZH

Geplubliceerd op 22 april 2016

NT- Landelijke richtlijnen

Kwaliteitsbeoordeling foetale nekplooimeting Versie 1, vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 21 juni 2012, aangevuld met de kwalitatieve... Bekijk Artikel

Geplubliceerd op 7 april 2015

NT- Formulier beeldbeoordeling

Door op deze link te klikken opent u het NT- beeldbeoordelingsformulier van het regionaal centrum.

Geplubliceerd op 7 april 2015

SEO- Landelijke richtlijnen

Kwaliteitsbeoordeling SEO Versie 2, vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 2 oktober 2014 Kwaliteitsbeoordeling SEO De uitvoering van... Bekijk Artikel

Geplubliceerd op 21 juli 2014

SEO- Modelprotocol NVOG v2.0

Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken. NVOG Modelprotocol StructureelEchoscopischOnderzoek,versie 2.0

Geplubliceerd op 12 september 2012