Beeldbeoordeling Echoscopisten

De echoscopisten worden individueel beoordeeld door artsen prenatale geneeskunde van het LUMC aan de hand van een landelijk vastgestelde scorelijst.

Naast het toetsen van de echoapparatuur aan de vastgestelde eisen wordt de beeldkwaliteit van de echoapparatuur ook meegenomen bij de beeldbeoordeling. De bevindingen en een eventueel advies worden opgenomen in het auditrapport.

Relevante links t.b.v. de beeldbeoordeling NT en SEO 2018