Beeldbeoordeling echoscopisten

Landelijk is afgesproken dat, indien een zorgverlener in meerdere regio’s werkzaam is, de beeldbeoordeling wordt uitgevoerd door het Regionaal Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s heeft verricht. Betreffende zorgverleners ontvangen van de SPSRM hierover bericht.  

Voor meer informatie over de kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordelingen: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen