Beeldbeoordeling echoscopisten

Landelijk is afgesproken dat, indien een zorgverlener in meerdere regio’s werkzaam is, de beeldbeoordeling wordt uitgevoerd door het Regionaal Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s/NT’s verricht. Betreffende zorgverleners ontvangen van de SPSRM hierover bericht.  

De procedure:

  • Het Regionaal Centrum selecteert 5 onderzoeken uit de meest recente upload in Peridos
  • Voor de 1e dag van de maand waarin uw beoordeling is gepland wordt de selectie gemaild
  • Alleen primaire SEO-onderzoeken bij eenling zwangerschappen met in de conclusie ‘geen bijzonderheden’ worden geselecteerd
  • Uit de 5 casus kiest u 3 onderzoeken en zet deze in een logboek
  • De beelden moeten herleidbaar zijn, dat wil zeggen, naam en/of geboortedatum, datum en de tijd onderzoek moeten zichtbaar zijn
  • De 3 logboeken worden door de echoscopist in de geplande maand aangeleverd in een beveiligde digitale omgeving SharePoint
  • De beeldbeoordelingen worden gedaan door P. Adama van Scheltema en K. Teunissen, artsen prenatale geneeskunde van het LUMC
  • De uitkomst van de beoordeling wordt binnen 2 maanden per e-mail aan u doorgegeven

Relevante links: