Aanvraag contract Counseling

 • Naam van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • Per welke datum is de zorginstelling voornemens te starten
 • Adres van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • De AGB-code van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • Uw persoonlijke (zakelijke) e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie met het Regionaal Centrum.
 • Ondertekeningsbevoegd namens zorginstelling
 • Voor akkordering van het contract in Peridos
 • Voor communicatie met het Regionaal Centrum
 • Is verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan Peridos
 • Zorgverleners die de counselingsgesprekken gaan voeren binnen de zorginstelling
 • MM slash DD slash JJJJ