Aanvraag contract 2e trimester SEO

 • Naam van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • De AGB-code van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • Per welke datum is de zorginstelling voornemens te starten?
 • Adres van de zorginstelling waarvoor het contract wordt aangevraagd.
 • Uw persoonlijke (zakelijke) e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie met het Regionaal Centrum.
 • De rechtsgeldig vertegenwoordiger is tekenbevoegd namens de zorginstelling
 • Voor akkordering van het contract in Peridos
 • Voor communicatie met het Regionaal Centrum
 • Is verantwoordelijk voor de gegevenslevering aan Peridos
 • Hoeveel primaire SEO's verwacht u op jaarbasis te gaan verrichten?
 • Leverancier, Type, Productdatum, Aanschafdatum
 • Leverancier, Type, Productdatum, Aanschafdatum
 • Zorgverleners die de SEO's gaan uitvoeren binnen de zorginstelling. De AGB-code is verplicht voor uitvoerders van prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom en het SEO.
 • Voor contact over de aanvraag met het Regionaal Centrum