Aanvraag kwaliteitsovereenkomst COUNSELING

 • Uw persoonlijke e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie met het Regionaal Centrum.
 • Uw persoonlijk telefoonnummer wordt - indien nodig - gebruikt voor direct contact met u en het Regionaal Centrum.
 • De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) is verplicht voor uitvoerders van prenatale screeningen. Wanneer u nog geen AGB heeft, ontvangt u na aanmelding een bewijs van inschrijving Peridos waarmee u via www.agbcode.nl een AGB kunt aanvragen.
  De zorgverlener dient in het kader van de Wet op de Bevolkingsonderzoeken (WBO) een kwaliteitsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Centrum waar de counselor werkzaam is. De counselor is verplicht zich te houden aan de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst.
 • MM slash DD slash JJJJ
  Let op vanaf deze datum start de teller van de normaantallen.
 • Uw contactpersoon bij de praktijk kan door een verzoek te sturen naar info@spsrm.nl - u laten koppelen aan het account van die praktijk in Peridos.
 • MM slash DD slash JJJJ
  Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Gezien het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, bmp, tiff, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
  Hier kunt u uw diploma van de bovengenoemde opleiding uploaden.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, bmp, tiff, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
  * Certificaat e-learning prenatale screening uitgegeven door RIVM