Introductie

CORONA UPDATE

Voor het landelijk beleid ten aanzien van SEO en COVID-19 verwijzen wij u graag naar de website prenatale screening van het RIVM. Hier vindt u de meest actuele informatie. Ook de beroepsverenigingen BENKNOV en NVOG plaatsen frequent updates.

Wat betreft onze regio Randstad-Midden worden eerstelijns SEO-praktijken adviseren wij om bij verdenking afwijkingen rechtstreeks contact op te nemen met het LUMC, ten einde een tussenliggende echo in tweedelijns ziekenhuizen te voorkomen. Dit was al de afspraak, maar in deze tijden van zo min mogelijk intermenselijk contact, nu ook absolute noodzaak.

Heeft u vragen of mocht u capaciteitsproblemen voorzien of ervaren binnen uw verloskundigenpraktijk of echocentrum ten aanzien van de prenatale screening dan kunt u ons uiteraard contacten. 

HOME

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM).

De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) uitgegeven door het Ministerie van VWS. SPSRM is één van de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het Ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder en regionale coördinator. Als regiocoördinator is SPSRM verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek in deze regio. 

Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening kunt u vinden op de website van het RIVM.

Deze website is bedoeld voor zorgverleners en andere professionals. Zwangeren verwijzen wij graag naar de website www.pns.nl.