Introductie

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM).

In Nederland kunnen aanstaande ouders, als zij dat willen, hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Zij kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 weken echo).

De uitvoering van deze prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) uitgegeven door het Ministerie van VWS. SPSRM is één van de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het Ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder en regionale coördinator. Als regiocoördinator is SPSRM verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek in deze regio. 

Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening kunt u vinden op de website van het RIVM.

Deze website is bedoeld voor zorgverleners en andere professionals. Zwangeren verwijzen wij graag naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.