Introductie

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM).

De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) uitgegeven door het Ministerie van VWS. SPSRM is één van de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het Ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder en regionale coördinator. Als regiocoördinator is SPSRM verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek in deze regio. 

Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening kunt u vinden op de website www.pns.nl van het RIVM.

De website van SPSRM is bedoeld voor zorgverleners en andere professionals. Zwangeren verwijzen wij graag naar de website www.pns.nl.