Introductie

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Randstad Midden.

In Nederland kunnen aanstaande ouders, als zij dat willen, hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties. De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO).

Prenatale screening is primair georganiseerd in de regio, spil daarin is het Regionaal Centrum. De Regionale Centra voor Prenatale Screening (acht in totaal) zijn de vergunninghouders en sluiten contracten en kwaliteitsovereenkomsten af met alle betrokken partijen (de zorginstelling en de individuele zorgverlener).

Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening kunt u vinden op de website van het RIVM.

Deze website is vooral bedoeld voor zorgverleners en andere professionals. Zwangeren verwijzen wij ook graag naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.