Introductie

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM).

In Nederland kunnen aanstaande ouders, als zij dat willen, hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Zij kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 weken echo).

De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek (Wbo) uitgegeven door het Ministerie van VWS. Prenatale screening is primair georganiseerd in de regio, spil daarin is het Regionaal Centrum. De Regionale Centra voor Prenatale Screening (acht in totaal) zijn door het Ministerie aangewezen als regionale vergunninghouders en sluiten kwaliteitsovereenkomsten af met alle betrokken partijen (de praktijk en de individuele zorgverlener).

Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening kunt u vinden op de website van het RIVM.

Deze website is vooral bedoeld voor zorgverleners en andere professionals. Zwangeren verwijzen wij  graag naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.