Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening (SPS) Randstad-Midden.

Wij zijn één van de acht regionale centra die van het Ministerie van VWS een vergunning heeft gekregen voor het faciliteren, borgen en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuralebuis defecten. Deze vergunning is gebaseerd op de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO).

Daarnaast is de SPS Randstad-Midden verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld, als leidraad. In de notitie ‘Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening’ zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de WBO-vergunning.

Voor meer informatie over dit bevolkingsonderzoek verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden de activiteiten van het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland (RCNZH) voortgezet.

De SPS Randstad-Midden is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht en een bestuurder. De Stichting wordt gefinancierd door een directe subsidiestroom vanuit het ministerie van VWS.

De SPS Randstad-Midden is gevestigd in het Poortgebouw-Zuid, Rijnsburgerweg 10, 2333AA Leiden (terrein LUMC).

Voor meer contactgegevens verwijzen wij naar het tabblad ‘contact’ op deze website.